Spring naar content

Aan de slag met armoede en schulden: een stappenplan

Actieplan voor gemeenten, wijkteams en maatschappelijke organisaties

19 februari 2018

Stel in 5 stappen een effectief plan van aanpak op voor armoede en schulden. Je ontdekt wat al goed gaat in je gemeente of organisatie, en wat beter kan. Met praktische tips en handige hulpmiddelen.

Dit stappenplan helpt je een plan van aanpak op te stellen voor armoede en schulden. Het is bedoeld voor beleidsmakers van gemeenten, medewerkers van sociale wijkteams, maatschappelijke dienstverleners en vrijwilligers.

Je ontdekt wat goed werkt in jullie aanpak en wat beter kan

In 5 stappen naar een effectief actieplan

 • Stap 1: voorbereiden. Je analyseert de situatie in jouw gemeente. Zo krijg je een goed beeld van wat er speelt op het gebied van armoede en schulden. 
 • Stap 2: verkennen. Je onderzoekt wat goed werkt en wat er beter kan. Na deze stap weet je wat de successen, knelpunten en mogelijkheden zijn.
 • Stap 3: verbeelden. Formuleer een gezamenlijk doel. Kijk welke concrete acties nodig zijn om dat doel te bereiken. Kijk ook wat je kunt doen om mogelijke risico’s te verkleinen. Na deze stap is duidelijk wie wat doet en ken je de risico’s.
 • Stap 4: vormgeven. Je gaat in de praktijk aan de slag. Als er knelpunten zijn, kijk dan met elkaar wat er nodig is om het doel alsnog te halen. 
 • Stap 5: verankeren. Wat is er tot nu toe bereikt? Wat gaat nog niet goed? Plan een eindevaluatie en formuleer aanbevelingen voor verdere ontwikkeling en voortzetting van het beleid. 

Het stappenplan geeft uitleg en tips bij elke stap. Daarnaast bevat het enkele hulpmiddelen, die je kunt gebruiken om je actieplan op te stellen. 

Hulpmiddel 1: Checklist kennis, houding en vaardigheden

Wat weet je al over de aanpak van armoede en schulden? Zet je die kennis ook om in acties? Zo niet, op welke manier kun je die kennis toepassen? Je ontdekt ook hoe je gebruik kan maken van de talenten en competenties van mensen, hun sociale netwerk, opleiding en werk. En hoe je ze uit kan dagen om iets te betekenen voor de maatschappij.

Hulpmiddel 2: De klantreis in 3 stappen

Hoe komt een klant binnen en wat gebeurt er daarna? Je ontdekt de kwaliteit van het contact en ziet wat dit oplevert. Het kost ongeveer 1 uur om de klantreis in kaart te brengen.

Hulpmiddel 3: Formulier Plan – Do – Check – Act 

Met een PDCA-cyclus kun je je beleid en aanpak stap voor stap verbeteren. Op dit formulier werk je zo’n cyclus uit. Bij elk onderdeel krijg je uitleg, tips en evaluatievragen. 

 • Plan: Formuleer een plan met zo concreet mogelijke acties. 
 • Do: Ga aan de slag en houd bij wat je doet. Zo meet je of de actie bijdraagt aan het doel. 
 • Check: Evalueer de actie. 
 • Act: Bepaal of je doorgaat met deze actie. De resultaten kunnen leiden tot nieuwe plannen.
   

Gerelateerde artikelen

Hoe zet je psycho-educatie in bij armoede en schulden?

Wat is psycho-educatie? Hoe zet je het in bij armoede en schulden, en wat is daar minimaal voor nodig? Wat levert deze vorm van voorlichting op volgens cliënten en professionals?…

Inspiratie- en werkboek armoede, schulden en gezondheid

In het sociale domein wordt er steeds meer gericht op preventie en integrale ondersteuning waarin de financiële en de gezondheidsproblemen...

7 tools om inzichten in gedrag toe te passen

Welke factoren beïnvloeden het gedrag van mensen? En hoe kun je daar gebruik van maken? Deze 7 tools helpen je die vragen te beantwoorden en een aanpak te ontwikkelen om…