Spring naar content

Kennisbank Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

1 oktober 2020

De Kennisbank van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS) bevat nuttige informatie voor verdere ontwikkeling binnen de vrijwillige schuldhulpverlening. De kennisbank is onderverdeeld in drie onderdelen: Materialen, e-learnings en de Toolkit bij schulden.

E-learning modules

De e-learning modules zijn ontwikkeld door AVS en haar partners, maar ook door andere partijen zoals bijvoorbeeld Movisie. De e-learnings bieden onder andere ondersteuning bij het opdoen van kennis over gesprekstechnieken, het signaleren van financiële problemen en het omgaan met emoties. Ook empowerment en het herkennen en bewaken van grenzen van de vrijwilliger komen aan bod. 

Materialen

Daarnaast biedt de AVS Kennisbank verschillende (gratis) materialen aan die als handvatten kunnen dienen bij het opzetten van een samenwerking. Onder de materialen vallen bijvoorbeeld het werkboek ‘Samenwerken op het gebied van schuldhulpverlening’, waarmee de samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij schuldhulpverlening verduurzaamd kan worden, en de ‘Gids voor lokale samenwerking’. 

Toolkit bij schulden

De ‘Toolkit bij schulden’ bundelt nuttige informatie en verdere verwijzingen naar handige tools die gebruikt kunnen worden door vrijwilligers. Zo zijn er verschillende ‘checks’ gebundeld, zoals De Geldfit test en de Bufferberekenaar, maar ook tools die kunnen helpen bij het maken van een planning voor geldzaken. Verder kan je hier trainingen vinden, informatie over wet- en regelgeving, maar ook informatie met betrekking tot bepaalde doelgroepen zoals laaggeletterden, kinderen, jongeren en ouderen. 
 

Gerelateerde artikelen

Effectiviteit van vrijwilligers in de schuldhulpverlening

Heeft schuldhulpverlening meer effect als cliënten begeleiding krijgen van een vrijwilliger? Welke activiteiten van de vrijwilliger helpen daarbij? En hoe ervaren cliënten de begeleiding door vrijwilligers?

Peiling: ervaringsdeskundigen maken opmars in het sociaal domein

Veel organisaties in het sociaal domein zetten ervaringsdeskundigen in. Kennisinstituut Movisie gaat onderzoeken of de inzet van ervaringsdeskundigen werkt. En zo ja, voor wie en onder welke omstandigheden.