Spring naar content

Klantreis: Arbeidsmigranten in de problemen

28 juli 2022

Armoede, bestaanszekerheid en schulden. Grote opgaves die sterk verbonden zijn met vele andere domeinen. In de spreekkamer merken we dit doordat we bij de burger vaak meerdere problemen op verschillende levensgebieden signaleren. Dit vraagt van ons als professionals dat we waar mogelijk bruggen slaan. Intern, binnen de keten en naar andere domeinen. Om zo de burger beter te kunnen helpen.

Lastiger wordt het als we een groep burgers nog niet kennen. Hoe zorgen we dat we toegankelijk en bereikbaar zijn en ook de juiste hulp bieden? Welke bruggen moeten we dan slaan? Schouders Eronder heeft de afgelopen tijd professionals ondersteund bij het in beeld brengen van klantreizen. Juist voor die groepen burgers die we binnen de sociaal financiële dienstverlening, zoals de schuldhulpverlening, beperkt of niet weten te bereiken.

Graag delen we met jullie één van deze klantreizen. Deze klantreis is gericht op arbeidsmigranten. Door hun bijzondere positie komen ze vaak laat bij ons in beeld, wanneer de problemen al flink zijn geëscaleerd. Terwijl de klantreis duidelijk maakt dat er meerdere momenten zijn waar onze hulp een enorme impact kan hebben. En we door preventief te werken, erger kunnen voorkomen.

Gerelateerde artikelen

Arbeidsuitbuiting

De Nationaal Rapporteur adviseert over hoe mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te voorkomen en te bestrijden. Met haar rapport...

Geen tweederangsburgers – aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan

Haast is geboden! Dat vindt Emile Roemer, voorzitter van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten. Hij roept het kabinet op met het...

De financiële zelfredzaamheid van statushouders: belemmeringen en bouwstenen

Deze publicatie van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) richt zich op de financiële zelfredzaamheid van statushouders in Nederland. Het doel...