Spring naar content

Lokale Allianties

Groeiende beweging in de aanpak van financieel misbruik van ouderen

17 juli 2019

Er is steeds meer aandacht voor de aanpak van financieel misbruik van ouderen. Dit krijgt zowel landelijk als lokaal vorm. Landelijk is er de Brede Alliantie Veilig financieel ouder worden. Lokaal zijn er door heel Nederland Lokale Allianties opgericht. Deze Lokale Allianties richten zich op preventie, signalering en het ingrijpen bij financieel misbruik.

Een Lokale Alliantie is een publiek-(semi-)private samenwerking. Dit netwerk bestaat uit onder meer notarissen, banken, politie, bewindvoerders, gemeenten, woningbouwcoöperaties, verpleegkundigen, huisartsen en Veilig Thuis. Binnen dit unieke netwerk bundelen de partijen de krachten en delen de kennis over financieel misbruik, zo ontstaat er een keten ter bescherming van kwetsbare ouderen. De belangrijkste bijdrage in de voorkoming van misbruik van kwetsbare ouderen is gelegen in de ontwikkeling van bewustwording en deskundigheidsbevordering van het vroeger signaleren van financieel misbruik risico’s.

De allianties hebben vier actielijnen:

  1. Ondersteuning
  2. Aanjaging
  3. Wisselwerking landelijk/lokaal
  4. Kennisuitwisseling

In het rapport van het Aanjaagteam Lokale Allianties zijn ten slotte de volgende aanbevelingen opgesteld:

  • Faciliteer een landingsplek voor vragen van initiatiefnemers van Lokale Allianties;
  • Informeer betrokkenen van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ over het initiatief Lokale Allianties en faciliteer met passende informatie;
  • Verbind de Brede Alliantie aan de Lokale Allianties door middel van een landelijke oploop.

Gerelateerde artikelen

Artikel ‘Financieel misbruik kwetsbare groepen: deel 1’

Yvonne van Osch heeft in opdracht van Schouders Eronder het artikel 'Financieel misbruik kwetsbare groepen' geschreven voor in het Tijdschrift van...

Armoede onder ouderen met een migratieachtergrond

Ouderen met een migratieachtergrond lopen verhoogd risico op armoede. Hiervoor is de voornaamste reden de incomplete AOW-opbouw, omdat deze groep...

Financieel misbruik bij ouderen

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft een handreiking ‘Aanpak financieelmisbruik bij ouderen’ ontwikkeld. Deze handreiking is ontwikkeld voor professionals, vrijwilligers en anderen...