Spring naar content

Misstanden incassomarkt

Quickscan naar misstanden in de private buitengerechtelijke incassomarkt

20 februari 2019

Het kabinet wil dat incassobureaus zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord incasseren. Overheid en branchevereniging hebben daar regels voor opgesteld. Hoe vaak overtreden incassobureaus de regels?

Het kabinet wil dat incassobureaus zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord incasseren. Maar er zijn signalen dat incassobureaus zich niet altijd aan de regels houden. Ze brengen te veel kosten in rekening of behandelen mensen niet respectvol.

Onderdeel van de Brede Schuldenaanpak is bestrijding van die misstanden. Om de misstanden succesvol aan te pakken, moet je eerst weten hoe vaak ze voorkomen. 

Daarom liet het ministerie van Justitie en Veiligheid een quickscan uitvoeren door onderzoeksbureau Panteia. De onderzoekers hebben gekeken hoeveel incassobedrijven en gerechtsdeurwaarders er zijn in Nederland, hoeveel incasso’s ze per jaar bij burgers proberen te vorderen en hoe vaak ze daarbij de regels overtreden. 

Het blijkt moeilijk te achterhalen hoe vaak misstanden voorkomen. Want niet iedereen met een negatieve ervaring maakt daar melding van. En als mensen wél klagen, wordt hun klacht soms ongegrond verklaard. 

Incassobedrijven en deurwaarders moeten zich houden aan: 

  • de wet- en regelgeving: ze mogen bijvoorbeeld geen te hoge kosten rekenen;
  • de gedragsregels van de branchevereniging NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen). Dat betekent dat ze bijvoorbeeld niet te veel druk mogen gebruiken, mensen niet bang mogen maken en niet mogen schelden.

Ook al zijn er signalen dat incassobureaus en deurwaarders regelmatig de regels overtreden, het is niet te zeggen hoe vaak dit precies gebeurt.

Gerelateerde artikelen

Kamerbrief in reactie op het rapport ‘Knellende schuldenwetgeving’

De bestaande wetten over schuldhulp werken onvoldoende. Daarom werkt het kabinet aan voorstellen om die wetten te wijzigen.

Het belang van schuldpreventie en vroegsignalering

Voor goede schuldpreventie moeten we meer weten over de omvang van de problemen en de effectiviteit van interventies. Ook hebben we meer inzicht nodig in het financiële gedrag van mensen.

Helpt een flexibele betaaldatum om eerder te betalen?

Als klanten rekeningen niet op tijd betalen, lopen hun schulden op door administratiekosten en rente. Ook zorgen betalingsachterstanden voor stress. Als klanten zelf mogen bepalen wanneer ze een schuld aflossen,…