Spring naar content

Nauwe banden, meer effect?!

Een verkennend onderzoek naar de samenwerking tussen Stichting Urgente Noden (SUN) Nederland, SUN-noodhulpbureaus en islamitische- en christelijke organisaties van gemeenschappen met een migratieachtergrond ten behoeve van de aanpak van armoede, schulden en urgente noden

28 juli 2022

Om armoede effectiever te kunnen bestrijden heeft Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) voor Stichting Urgente Noden Nederland (SUN-Nederland) een onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking tussen SUN-noodhulpbureaus en christelijke- en islamitische organisaties van gemeenschappen met een migratieachtergrond. KIS heeft onderzocht hoe armoede, schulden en urgente noden in Nederland effectiever bestreden kunnen worden door een nauwere samenwerking tussen SUN (SUN-noodhulpbureaus en SUN Nederland) en islamitische en christelijke organisaties van gemeenschappen met een migratieachtergrond. Deze publicatie geeft je informatie over nauwere samenwerkingen. De inzichten kun je inzetten binnen het hulp- en dienstverleningsaanbod en tijdens (toekomstige) samenwerkingen. 

Ervaringen, visies en doelen

De islamitische en christelijke organisaties van gemeenschappen met een migratieachtergrond en de SUN-noodhulpbureaus hebben allebei de intrinsieke motivatie om mensen in armoede te helpen. 

Een paar religieuze organisaties hebben een landelijke stichting voor liefdadigheidswerk waarbij samengewerkt wordt met een aantal moskeeën en kerken. Veel zelfstandige moskeeën en kerken hebben echter geen structureel beleid voor de aanpak van armoede, schulden en urgente noden. Over het algemeen wordt er geld ingezameld als er iemand in nood is. Ondanks dat moskeeën en kerken al veel zelfstandig doen op het gebied van armoede, schulden en urgente noden, missen kerken en moskeeën wel vaak een structurele organisatie en een netwerk die op financieel- en expertisegebied kan helpen. 

De deelnemende SUN-noodhulpbureaus hebben vergelijkbare visies, doelen en aanpakken. Het belangrijkste doel van de noodhulpbureaus is het bieden van financiële noodhulp aan mensen met financiële nood. Een aantal noodhulpbureaus dragen ook bij aan preventie, stimuleren bestaande voorzieningen en zetten zich in voor advisering. Samenwerken met instanties is voor de aanpak van noodhulpbureaus noodzakelijk. 

Ervaringen met samenwerken

De meeste islamitische en christelijke organisaties van gemeenschappen met een migratieachtergrond werken wel samen met andere organisaties. Sun-noodhulpbureaus werken met veel verschillende organisaties en instanties samen. Er is echter nog geen structurele samenwerking tussen de SUN-noodhulpbureaus en islamitische en christelijke organisaties van gemeenschappen met een migratieachtergrond. 

Samenwerking in de toekomst

Alle religieuze organisaties en de SUN-noodhulpbureaus zien potentiële meerwaarde in een samenwerking. De religieuze organisaties willen verschillende vormen van samenwerking met SUN-noodhulpbureaus en SUN Nederland verkennen. De noodhulpbureaus denken echter in eerste instantie vooral aan een samenwerking in de vorm van het indienen van aanvragen door de religieuze instanties.

In het rapport worden verschillende aandachtspunten en voorwaarden genoemd die van belang zijn voor de samenwerking. Hierbij valt te denken aan het belang van elkaar leren kennen, een goed zicht op de sociale kaart, financiële uitdagingen & afspraken en capaciteit. 

Aanbevelingen

De volgende aanbevelingen worden gedaan voor een verdere verkenning van samenwerking:

  • Het is van belang dat de mogelijkheden tot samenwerking verkend worden, waarbij vooral gekeken wordt naar de verschillende samenwerkingsvormen.
  • Neem de tijd om alles te verkennen.
  • Het is van belang dat in de verdere verkenning de kennis, ervaring en expertise van verschillende koepelorganisaties wordt benut.
  • Het is van belang dat er tijdens het verkennen van mogelijkheden voor de samenwerking goed rekening wordt gehouden met de verschillende typen organisaties.
  • Bekijk de mogelijkheid om een formele hulpverlener te verbinden aan een aantal koepels. 

Gerelateerde artikelen

Podcast ‘Nooit een kwartje?’

Armoede brengt grote zorgen voor het hele gezin. De stress die armoede met zich meebrengt, voelen kinderen die opgroeien in...

Meer Utrechters beter helpen met passende armoederegels

De gemeente Utrecht accepteert geen armoede onder inwoners en bestrijd armoede daarom aan de hand van de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij....

GO tegen gezinsarmoede

Het GO-team in Mechelen pakt kinder- en gezinsarmoede op een eigen, vernieuwende manier aan. Het team geeft intensieve begeleiding aan gezinnen die leven onder armoedige, vaak gevaarlijke omstandigheden. Het GO-team…