Spring naar content

Podcast ‘Nooit een kwartje?’

Een podcast over opgroeien in armoedestress

17 april 2024

Armoede brengt grote zorgen voor het hele gezin. De stress die armoede met zich meebrengt, voelen kinderen die opgroeien in armoede feilloos aan. Deze stress wordt ook wel armoedestress genoemd. Armoedestress bestaat uit het hebben van te weinig geld en het verliezen van grip op de situatie. Dat verlies aan grip zorgt voor stress. Deze stressvolle situatie gaat gepaard met een slechter mentaal en fysiek welzijn. 1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede, en krijgt dus te maken met armoedestress. Wat doet dit met een kind?

Nationaal Fonds Kinderhulp wil aandacht vragen voor de ruim 300.000 kinderen die in Nederland in armoede leven. Daarom hebben zij 17 april uitgeroepen tot de Dag van de Kinderarmoede. Op deze dag is door het Nationaal Fonds ook een podcast gelanceerd genaamd ‘Nooit een kwartje?’ In deze podcast wordt ingegaan op de realiteit van geldzorgen, de schrijnende kansenongelijkheid en de pijnlijke sociale uitsluiting die vaak hand in hand gaan met armoede. In de podcast wordt besproken hoe armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven en hoe het voelt om als jongere de volwassenheid te betreden zonder het bijhorende ‘volwassen inkomen’. 

Vanaf 17 april 2024 verschijnt er iedere twee weken een nieuwe aflevering van de podcast.

Gerelateerde artikelen

Duurzame aanpak van kinderarmoede

Ongeveer 1 op de 11 kinderen in Nederland groeit op in armoede. In Arnhem is er veel sprake van kinderarmoede;...

Lokaal samenwerken in de aanpak van kinderarmoede

Er is een goede samenwerking tussen professionals en organisaties nodig om kinderarmoede tegen te gaan. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ),...

Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein

Eén op de dertien kinderen of jongeren in Nederland groeit op in armoede. De thuisomgeving van deze kinderen en jongeren,...