Spring naar content

Praktijkdag – Statushouders op weg naar een financieel gezond leven

7 december 2021

Sandy Nijhuis ging in gesprek met Mariska van Dijk (budgetcoach Base to Work) en Tewelde Yared Fetere (participatietrainer Base to Work) over statushouders met geldzorgen. Mariska van Dijk werkt samen met gemeenten in regio Overijssel om statushouders met schulden op weg te helpen naar een duurzaam financieel gezond leven.

Hoe helpen zij statushouders die in Nederland te maken krijgen met een financieel systeem dat totaal anders is dan wat ze gewend zijn. Hoe ga je om met mensen die niet digitaal vaardig zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen? Wiens situatie soms bij voorbaat hulp in de weg staat? Waar moet je als financieel hulpverlener bewust van zijn en rekening mee houden?  En hoe tackel je belemmeringen zodat hulp alsnog mogelijk wordt.

Gerelateerde artikelen

De financiële zelfredzaamheid van statushouders: belemmeringen en bouwstenen

Deze publicatie van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) richt zich op de financiële zelfredzaamheid van statushouders in Nederland. Het doel...

Handreiking en Checklist ‘Financiële redzaamheid statushouders’

Met de nieuwe Wet inburgering hebben gemeenten de regierol in handen bij de inburgering van statushouders. Het doel van de...