Spring naar content

Quickscan Beschermingsbewind

Een eerste inschatting bij de doorverwijzing naar beschermingsbewind en financiële ondersteuning door gemeente

13 juni 2018

Iemand met schulden zoekt hulp, omdat hij zijn financiën op orde wil krijgen. Naar wie verwijs je door? De quickscan beschermingsbewind helpt sociaal werkers bij deze keuze. Is beschermingsbewind nodig of is financiële dienstverlening of schuldhulpverlening vanuit de gemeente voldoende?

Als hulpverleners in het sociaal domein mensen met financiële problemen tegenkomen, moeten ze een inschatting maken: naar wie verwijs ik deze inwoner door? Maar deze hulpverleners hebben vaak geen specifieke kennis over schuldhulp. Hoe kunnen ze dan toch goed doorverwijzen? In de praktijk blijkt dat ze mensen weleens naar beschermingsbewind doorverwijzen terwijl dat te zwaar is. Een lichtere vorm van ondersteuning, zoals budgetbeheer, was achteraf bijvoorbeeld beter geweest.

Daarom heeft Platform31 deze quickscan ontwikkeld. Daarmee kunnen sociaal werkers en andere hulpverleners snel en makkelijk een eerste inschatting maken. De belangrijkste vraag is altijd: is beschermingsbewind nodig of sluit gemeentelijke schuldhulp beter aan bij de behoeften en de vaardigheden van de inwoner?

De quickscan is een hulpmiddel voor sociaal werkers om door te verwijzen, maar is niet geschikt om de soort hulpverlening te kiezen. Dat moet een professional met kennis van schuldenproblematiek bepalen.

Gerelateerde artikelen

Theory of change ‘Samenwerking ketenpartners bij schuldhulpinterventies’

Het is belangrijk om vroegtijdig in contact te komen met mensen met problematische schulden, zodat de problematiek sneller onder controle...

Verkenning Stigma en bestaanszekerheid

Mensen die in bestaansonzekerheid leven worden gestigmatiseerd door onze samenleving. Door middel van een literatuuronderzoek is in kaart gebracht wat...

Werken aan financiële rust bij cliënten in zes stappen (update coronacrisis)

Vanwege de coronacrisis heeft 1 op de 5 Nederlanders boven de 18 jaar te maken met een lager inkomen. Hoe kunnen sociaal professionals bijdragen aan financiële rust bij hun cliënten?…