Spring naar content

Quickscan Beschermingsbewind

Een eerste inschatting bij de doorverwijzing naar beschermingsbewind en financiële ondersteuning door gemeente

13 juni 2018

Iemand met schulden zoekt hulp, omdat hij zijn financiën op orde wil krijgen. Naar wie verwijs je door? De quickscan beschermingsbewind helpt sociaal werkers bij deze keuze. Is beschermingsbewind nodig of is financiële dienstverlening of schuldhulpverlening vanuit de gemeente voldoende?

Als hulpverleners in het sociaal domein mensen met financiële problemen tegenkomen, moeten ze een inschatting maken: naar wie verwijs ik deze inwoner door? Maar deze hulpverleners hebben vaak geen specifieke kennis over schuldhulp. Hoe kunnen ze dan toch goed doorverwijzen? In de praktijk blijkt dat ze mensen weleens naar beschermingsbewind doorverwijzen terwijl dat te zwaar is. Een lichtere vorm van ondersteuning, zoals budgetbeheer, was achteraf bijvoorbeeld beter geweest.

Daarom heeft Platform31 deze quickscan ontwikkeld. Daarmee kunnen sociaal werkers en andere hulpverleners snel en makkelijk een eerste inschatting maken. De belangrijkste vraag is altijd: is beschermingsbewind nodig of sluit gemeentelijke schuldhulp beter aan bij de behoeften en de vaardigheden van de inwoner?

De quickscan is een hulpmiddel voor sociaal werkers om door te verwijzen, maar is niet geschikt om de soort hulpverlening te kiezen. Dat moet een professional met kennis van schuldenproblematiek bepalen.

Gerelateerde artikelen

Jongvolwassenen en beleggen 2021

Jongvolwassenen begeven zich steeds meer op het terrein van beleggen. Met beleggen kunnen hoge rendementen gemoeid zijn, maar het is...

Leidraad voor het opzetten van vroegsignalering

Vroegsignalering is een goede manier om problematische schulden bij mensen te voorkomen. Deze leidraad beschrijft alle punten die nodig zijn om vroegsignalering te laten slagen. Het is een beknopte versie…

Effectief begeleiden van delinquenten met schulden

Meer adequate, vroegtijdige, structurele en systematische samenwerking tussen professionals vanuit ieders expertise is cruciaal in de aanpak van schulden onder...