Spring naar content

Rondkomen en betalingsproblemen

Ervaringen van Nederlandse huishoudens in onzekere tijden

12 november 2022

Het Nibud heeft een onderzoek uitgevoerd naar de geldzaken van Nederlandse huishoudens. Door middel van dit onderzoek is er antwoord gegeven op de vraag hoe Nederlanders rondkomen, hoe zij hun geldzaken organiseren, in hoeverre zij zich zorgen maken en of zij geldproblemen ervaren. De inzichten verbreden je kennis en kun je inzetten binnen het hulp- en dienstverleningsaanbod.

Het algemene beeld

Uit het onderzoek komt het algemene beeld voort dat veel Nederlandse huishoudens in 2022 lijden onder de hoge vaste lasten en stijgende uitgaven. Zowel mensen met hoge inkomens als mensen met lage inkomens hebben meer moeite met rondkomen. De groep jongvolwassenen tot 35 jaar lijken het meeste last te hebben van de stijging van de vaste lasten. Het merendeel van de groep jongvolwassenen geeft de hoge vaste lasten als een belangrijke reden voor het moeilijk rondkomen. Het merendeel van de mensen met betalingsproblemen ontvangt ook hulp, waarbij met name jongvolwassenen vaker hulp lijken te zoeken. Niet iedereen weet echter hoe zij professionele hulp moeten vinden. 

Financiële problemen

De stijging van vaste lasten en andere uitgaven noemen mensen het vaakst als de belangrijkste reden voor hun kwetsbare financiële situatie. Mensen met hogere inkomen geven als belangrijkste reden dat ze het geld te makkelijk uitgeven. 

Lenen bij familie en vrienden

39% van de respondenten heeft één of meer leningen of schulden. Vooral mensen die moeilijk rond kunnen komen, hebben vaker een lening of schuld. Opvallend is dat mensen ten opzichte van 2018 vaker lenen bij familie of vrienden. 

Meerdere problemen

Het is vaak zo dat betalingsproblemen niet op zichzelf staan, maar dat er meestal meerdere problemen tegelijkertijd spelen.

Rekeningen te laat betaald

De rekeningen van zorgverzekering, energie, water, huur en hypotheek worden het vaakst te laat betaald. Ten opzichte van 2018 betalen mensen vaker de rekeningen voor de energie, water, huur en hypotheek te laat. 

Gerelateerde artikelen

Werken zonder armoede

In 2019 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Sociaal-Economische Raad (SER) verzocht om een verkenning over werkenden...

Een gedragsgerichte aanpak van armoede

Veel gedrag van mensen in armoede is het gevolg van hun gebrek aan geld, tijd en ruimte in hun hoofd. Het is dus niet het gevolg van hun persoonlijkheid of…

Meeste mensen ontstijgen armoederisico van hun ouders

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de inkomenssamenhang tussen twee familiegeneraties. Uit dit onderzoek...