Spring naar content

Afname bestaanszekerheid voor burgers in kwetsbare posities

26 januari 2022

Bestaanszekerheid daalt ondanks stijging aantal werkenden

Bestaanszekerheid geeft mensen rust in het hoofd. We weten inmiddels dat geldzorgen je energie, gezondheid en doenvermogen aantasten.
Kortom: bestaanszekerheid is ontzettend belangrijk. Om zicht te krijgen op bestaans(on)zekerheid in Nederland brengen we verschillende feiten en cijfers op het gebied van arbeidsmarkt en armoede- en schuldenproblematiek in kaart.

  • 1 op de 10 huishoudens kan niet rondkomen omdat hun inkomen onvoldoende is
  • Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening nam af tussen 2017 en 2020
  • Mensen die uit elkaar gaan, daarvan heeft 7.9% risico op schulden
  • Veel van de groepen burgers die in een kwetsbare positie verkeren, hebben inkomensondersteuning of schulddienstverlening nodig maar krijgen dit niet altijd.


Bekijk hier het hele document. Het is een clickable pdf, zodat je rechtstreeks naar de juiste pagina wordt geleid.

Gerelateerde artikelen

Handreiking ‘Aan de slag met lerende praktijken’

Schouders Eronder publiceert een handreiking ‘Aan de slag met lerende praktijken’ met daarin handvatten, geleerde lessen, succesfactoren en tips voor...

Een ethische handreiking voor sociale professionals

De lectoraten Schulden en Incasso en Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening hebben samen een ethische handreiking gepubliceerd. Deze handreiking is bedoeld voor sociale professionals in tijden van crisis en is geschreven naar…

Handreiking: wat werkt bij een budgetcursus?

Een budgetcursus moet burgers financieel zelfredzamer maken. Maar het is onduidelijk of de traditionele cursus werkt. De onderzoekers hebben de cursus aangepast aan inzichten uit de gedragswetenschap. Daarna hebben ze…