Spring naar content

Saneren helpt schuldenaar het meest

26 maart 2020

Een saneringskrediet heeft veel voordelen vergeleken met schuldbemiddeling. Toch kiezen gemeenten vaak voor schuldbemiddeling. Een landelijk garantiefonds kan gemeenten aanmoedigen om vaker voor een saneringskrediet te kiezen.

Gemeentelijke schuldhulpverlening kan mensen met schulden op 2 manieren helpen: 

  • schuldbemiddeling: iemand met schulden spaart 3 jaar lang via de gemeentelijke kredietbank. Het gespaarde bedrag wordt elk jaar over de schuldeisers verdeeld. De rest van de schuld wordt kwijtgescholden;
  • saneringskrediet: de gemeentelijke kredietbank koopt de schulden in 1 keer af. De schuldenaar krijgt een lening bij de kredietbank die hij in 3 jaar terug moet betalen. Daarna is de schuldenaar schuldenvrij.

Branchevereniging NVVK wil het liefst dat gemeenten voor een saneringskrediet kiezen. Kredietbank Nederland is het daarmee eens. Want een saneringskrediet heeft veel voordelen:

  • De schuldeisers krijgen meteen hun geld van de kredietbank. 
  • De schuldenaar heeft nog maar 1 schuldeiser: de kredietbank. Dat scheelt hem veel administratief gedoe. Want gemiddeld heeft een schuldenaar 14 verschillende schuldeisers.
  • Een saneringskrediet geeft mensen meer prikkels om te gaan werken en geld te verdienen. 
  • Bij een saneringskrediet is 93% van de mensen na 3 jaar schuldenvrij; bij schuldbemiddeling 75%. Soms maken mensen in die 3 jaar namelijk weer nieuwe schulden. Of ze hebben problemen waardoor ze een traject van 3 jaar niet volhouden.
  • Een saneringskrediet bespaart incassokosten en kosten van loonbeslag.

Toch gebruikt 75% van de gemeenten nu niet of nauwelijks het saneringskrediet. Dat komt doordat ze te weinig weten van het saneringskrediet. Bovendien zijn gemeenten bang dat de schuldenaar het krediet niet kan terugbetalen. Maar in 97% van de gevallen doet hij dat wél.

NVVK en Kredietbank Nederland willen daarom dat er een Landelijk Garantiefonds Saneringskrediet komt. Dat fonds moet ervoor zorgen dat de gemeentelijke kredietbanken altijd hun geld terugkrijgen. Ze hopen dat gemeenten dan vaker kiezen voor een saneringskrediet.
 

Gerelateerde artikelen

BKR-schuldenmonitor

In de jaarlijks terugkerende Schulden Monitor van het BKR zijn cijfers terug te vinden met betrekking tot het financieel welzijn van Nederland. Het rapport geeft onder andere inzicht in de…

Evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

In 2012 is de Wgs ingevoerd. Sindsdien is de gemeentelijke schuldhulpverlening voor een deel verbeterd. Maar het kan nog sneller en effectiever, bijvoorbeeld door betere regels.