Spring naar content

BKR-schuldenmonitor

Jaarrapport

1 oktober 2020

In de jaarlijks terugkerende Schulden Monitor van het BKR zijn cijfers terug te vinden met betrekking tot het financieel welzijn van Nederland. Het rapport geeft onder andere inzicht in de lopende kredieten en het betaalgedrag van consumenten. De kredietinformatie van het BKR dient als hulpmiddel om de escalatie van financiële problemen te voorkomen.

Wanneer puur naar de cijfers wordt gekeken, dan valt op dat het aantal lopende kredieten de laatste vijf jaar is toegenomen van 7,3 miljoen (eind 2015) naar 11,5 miljoen (eind 2019). Dit heeft echter voornamelijk te maken met een uitbreiding van de registratie in het kredietstelsel. 

•    In december 2016 werden 3,3 miljoen doorlopende kredieten gemeld die eerder onder de registratieondergrens vielen.
•    Sinds mei 2017 worden ook telefoonkredieten geregistreerd. Eind 2019 waren dat er bijna 2,2 miljoen. 
•    Sinds juli 2016 worden ook privatelease-overeenkomsten geregistreerd als aparte overeenkomstensoort. Eind 2019 waren dit er 175.000.

Wanneer deze wijzingen niet worden meegenomen is er een afname van het aantal lopende kredieten te zien. In 2019 is te zien dat er bijna vijf keer meer aflopende kredieten dan doorlopende kredieten zijn. 

•    De gemiddelde leeftijd van mensen met een aflopend krediet lag eind 2015 op 47 jaar. Eind 2019 was de gemiddelde leeftijd gedaald naar 43 jaar. 
•    De gemiddelde leeftijd van mensen met een doorlopend krediet steeg in die periode juist van 50 naar 55 jaar. 
•    De gemiddelde leeftijd waarop mensen betalingsproblemen krijgen daalde in deze periode van 42 naar 38 jaar. 
De gemiddelde hoogte van kredietbedragen nam tussen 2015 en eind 2019 sterk af. Het gemiddelde bedrag bedroeg eind 2015 € 22.000, en daalde eind 2019 naar € 9.000. Deze daling is onder andere te verklaren door de registratie van telefoonkredieten, die gemiddeld lager zijn dan € 1.000.

•    Het gemiddelde bedrag van doorlopende kredieten daalde ook: van € 4.500 naar € 3.000.
•    Bij privatelease-overeenkomsten steeg het gemiddelde bedrag van € 8.500 (eind 2016) naar € 10.500 eind 2019. 
Sinds 2017 is het aantal mensen met betalingsachterstanden vrij stabiel, namelijk ongeveer 700.000. Over het algemeen hebben meer mannen dan vrouwen betalingsproblemen: in 2019 was 61 procent van de personen waarvan voor het eerst een betalingsprobleem werd gemeld van het mannelijk geslacht. 

Het aantal aflossingsregelingen bij betalingsachterstanden is relatief klein: van de 795.000 kredieten met een betalingsachterstand is bij 7 procent een aflossingsregeling getroffen. Dit percentage is al enkele jaren gelijk. 

•    Betalingsachterstanden bij aflopende kredieten worden gemiddeld na 17 maanden gemeld, terwijl dit bij doorlopende kredieten na 55 maanden is. 
•    Het inlopen van betalingsachterstanden duurde in 2019 gemiddeld 4 maanden bij aflopend krediet en 17 maanden bij doorlopend krediet. 
•    62 procent van de gemelde betalingsachterstanden op aflopend krediet in 2015 was binnen 24 maanden hersteld. Bij doorlopend krediet lag dit percentage op 37 procent. 

De hoeveelheid hypotheken voor eigen woning met een betalingsachterstand nam de laatste jaren af van 66.000 (eind 2015) naar 39.000 (eind 2019). 

•    38 procent van de in 2015 nieuw gemelde betalingsachterstanden op hypotheken was binnen 12 maanden opgelost.
•    In 2018 bedroeg dit percentage 65 procent.
Er was wel een toename zichtbaar van restschulden bij een hypotheek voor de eigen woning.
•    Van eind 2017 tot eind 2019 steeg het aantal restschulden van 13.500 naar 16.500. De gemiddelde restschuld was eind 2019 € 59.000.

Van eind 2016 tot eind 2019 nam het aantal saneringskredieten toe van 11.000 naar 17.000. Daarnaast zaten eind 2019 ruim 33.000 personen in een schuldbemiddelingstraject via de NVVK, terwijl dit eind 2015 om 25.000 mensen ging. 

Gerelateerde artikelen

Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd

Om een overzicht te kunnen krijgen van de hoeveelheid hulpvragen die gemeenten krijgen in coronatijd is door Divosa en de NVVK de Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd opgezet. Hierin is terug…

Bijzonder Beheer Barometer

Door de verschillende steunmaatregelen van de overheid die zijn ingezet tijdens de coronacrisis zijn er weinig bedrijven failliet gegaan. In...

Coronabarometer – De financiële gevolgen van de coronacrisis voor werkenden

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nibud en bekijkt de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van burgers. Er wordt met name gekeken of burgers te maken hebben…