Spring naar content

Schuldenproblematiek in beeld

20 februari 2024

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert in het dashboard ‘Schuldenproblematiek in beeld’ kwantitatieve informatie over schulden. Het dashboard bevat de gedetailleerde cijfermatige resultaten van onderzoek door het CBS. Per verslagjaar wordt de stand op 1 januari van het betreffende jaar weergegeven. De belangrijkste resultaten over de periode 2015-2018 zijn weergegeven in het rapport Schuldenproblematiek in beeld 2015-2018

Onderwerpen

In het dashboard wordt over de volgende onderwerpen kwantitatieve informatie verstrekt:

  • Huishoudens met geregistreerde problematische schulden.
  • Huishoudens met geregistreerde problematische schulden per gemeente.
  • Huishoudens met geregistreerde problematische schulden naar schuldregistraties.
  • Kenmerken van huishoudens met geregistreerde problematische schulden.
  • Life-events voorafgaand aan geregistreerde problematische schulden.
  • Ontwikkeling personen met verhoogd risico op geregistreerde problematische schulden.
  • Personen met verhoogd risico op geregistreerde problematische schulden per gemeente.

Gerelateerde artikelen

Schuldenproblematiek in beeld 2015-2018

Wat zeggen de cijfers van het CBS over Nederlandse huishoudens met geregistreerde problematische schulden van 2015 tot 2018? Welke groepen hebben een verhoogd risico op problematische schulden?