Spring naar content

Schuldenwijzer geeft inzicht

3 februari 2021

Aan de deur staan bij iemand die toch niets kan betalen. Het is een gedachte waar geen deurwaarder warm voor loopt. En de schuldenaar, de schuldeiser en de schuldhulpverlener willen dit natuurlijk ook niet. Om dit te voorkomen ontwikkelde de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) de Schuldenwijzer. Bestuurslid en gerechtsdeurwaarder Paul Otter vertelt.

Wat is de Schuldenwijzer?

‘De Schuldenwijzer geeft online een eenvoudig en beveiligd inzicht in schulden en is op dit moment toegankelijk voor mensen met schulden. Zij kunnen de gegevens desgewenst delen met bijvoorbeeld een schuldhulpverlener. Op termijn krijgen schuldhulpverleners zelf ook toegang. We denken dat inzicht een belangrijke concrete stap is naar een oplossing van schulden en een beter inzicht kan ook de hulp efficiënter maken. Het creëert rust voor de schuldenaar en het voorkomt onnodige kosten.’

Leg eens uit hoe het werkt? ‘Burgers loggen in met hun DigiD op de Schuldenwijzer. Deze site geeft via het Digitaal Beslagregister (DBR) inzicht in de eigen gegevens van beslagleggingen. Het laat zien wie de schuldeiser is en wanneer een beslaglegging is ingevoerd. Ook is te zien welke deurwaarder ze heeft ingediend of opgevraagd. Burgers kunnen ook zien wat de hoogte van hun beslagvrije voet is en dit delen met een schuldhulpverlener. Let wel; voorlopig zijn alleen de schulden opgenomen waar loonbeslag op is gelegd.’ 

Wat is jouw drijfveer om de Schuldenwijzer te ontwikkelen? 

‘Ik ben zelf gerechtsdeurwaarder en sta liever voor de deur bij mensen die in staat zijn om te betalen. De Schuldenwijzer geeft mij inzicht in de betaalcapaciteit. Hier kan ik mijn werkwijze op aanpassen zodat escalatie van problemen voorkomen wordt.’

Schoenmaker blijf bij je leest?
‘Als (gerechts)deurwaarders zijn we een schakel in de schulden- en incassoketen. Ik vind het dan ook onze verantwoordelijkheid om mee te werken aan oplossingen. Tegelijkertijd zijn we maar een van de schakels, daarom willen we ook andere betrokken partijen zoals (rijks) overheden,  schuldhulpverleners, bewindvoerders en schuldeisers mee laten denken. Verschillende bedrijven en overheden zijn al aangehaakt.’


Wat zijn volgende stappen? 

‘In de volgende fase zijn niet alleen beslagen inzichtelijk, maar ook alle schulden die bij kantoren van gerechtsdeurwaarders bekend zijn. Ook hopen we spoedig incasso’s van (rijks)overheden op te nemen in het overzicht. Daarnaast onderzoeken we hoe we de Schuldenwijzer kunnen uitbreiden. Bijvoorbeeld door het als instrument in te zetten: omdat schuldenwijzer op termijn een  totaaloverzicht geeft van de schulden, kan het perfect worden gebruikt voor vroegsignalering.’


Wat is jouw oproep naar partners in de keten? 

‘Wijs cliënten op de Schuldenwijzer en neem zelf een kijkje! En besef: er zijn 355 gemeenten en 160 gerechtelijke deurwaarderskantoren. We kunnen dus niet een-op-een afspraken maken of software op maat aanpassen. Daarom is het belangrijk dat brancheorganisaties zoals de NVVK meer centraal gaan regelen en een grotere achterban krijgen. En pak in de tussentijd de telefoon als je een vraag hebt. Trek aan de bel als een andere partij iets doet wat niet in de haak is. Stel vragen, heb kennis van elkaar en wees helder in wat je van elkaar kunt verwachten. Want in de communicatie zitten nog zoveel winstpunten.’

Gerelateerde artikelen

Ondersteuning aan mensen met een LVB

Het Nibud heeft een Toolkit Ondersteuning aan mensen met een LVB voor financiële dienstverleners geïntroduceerd. Deze Toolkit helpt financiële dienstverleners...

Lezen ≠ Begrijpen

Lezen ≠ Begrijpen is een onderzoek dat gericht is op de klanten van Syncasso en Kredietbank Nederland. Het doel is om vast te stellen of deze klanten zich in een…

Artikel ‘Financieel misbruik kwetsbare groepen: deel 2’

Yvonne van Osch heeft in opdracht van Schouders Eronder het artikel ‘Financieel misbruik kwetsbare groepen’ geschreven voor in het Tijdschrift...