Spring naar content

Signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen bij geldzorgen

13 juni 2023

Voor toeleiders in het sociaal domein, zorgdomein, veiligheidsdomein en onderwijsdomein.

Geldzorgen, armoede en schulden zijn veelvoorkomende problemen in Nederlandse huishoudens. Hoewel er veel over wordt gesproken in de media, praten mensen er vaak niet graag over met elkaar. Niet alleen professionals die werkzaam zijn in het schuldendomein hebben een belangrijke rol bij het signaleren en bespreekbaar maken van geldzorgen en schulden. Ook professionals in de zorg, het onderwijs, veiligheid en het sociaal domein kunnen een belangrijke rol spelen bij het vroegtijdig helpen van mensen. Want hoe eerder we samen financiële problematiek in beeld krijgen, hoe sneller we mensen hulp kunnen bieden en hoe beter we er voor kunnen zorgen dat financiële problemen niet verergeren.

Als professional kun je moeite hebben om de juiste signalen op te pikken en om het gesprek over financiën en schulden te starten, ook vanwege het feit dat mensen er niet graag zelf over beginnen. Dit hoofdstuk biedt tools om schuldenproblematiek te herkennen en mensen aan te moedigen hulp te zoeken. Het hoofdstuk legt uit hoe je geldzorgen signaleert, bespreekbaar maakt en hoe je doorverwijst naar de juiste instantie. Ook worden misvattingen over schuldhulpverlening en bewindvoering behandeld. Daarnaast zijn er diverse signaalkaarten opgenomen en worden er handreikingen en e-learnings aangeboden voor het oplossen van geldzorgen bij diverse groepen.

Heb jij in je werk te maken met mensen die financiële problemen kunnen hebben? Verspreid dit hoofdstuk dan onder je collega’s, zodat we mensen met geldzorgen eerder, beter en sneller kunnen helpen!

Gerelateerde artikelen

In Enschede 27% meer betalingen na aanpassing aanmaning

De gemeente Enschede wil dat meer debiteuren hun schuld aflossen. De positief motiverende aanmaningsbrief van Duwtje geeft verrassende resultaten.

Helpt een flexibele betaaldatum om eerder te betalen?

Als klanten rekeningen niet op tijd betalen, lopen hun schulden op door administratiekosten en rente. Ook zorgen betalingsachterstanden voor stress. Als klanten zelf mogen bepalen wanneer ze een schuld aflossen,…

Lezen ≠ Begrijpen: laaggeletterdheid en schulden

18% van de Nederlandse bevolking is laaggeletterd. Hoe is dat bij mensen met financiële problemen? Uit dit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van hen moeite heeft met lezen…