Spring naar content

Signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen bij geldzorgen

13 juni 2023

Voor toeleiders in het sociaal domein, zorgdomein, veiligheidsdomein en onderwijsdomein.

Geldzorgen, armoede en schulden zijn veelvoorkomende problemen in Nederlandse huishoudens. Hoewel er veel over wordt gesproken in de media, praten mensen er vaak niet graag over met elkaar. Niet alleen professionals die werkzaam zijn in het schuldendomein hebben een belangrijke rol bij het signaleren en bespreekbaar maken van geldzorgen en schulden. Ook professionals in de zorg, het onderwijs, veiligheid en het sociaal domein kunnen een belangrijke rol spelen bij het vroegtijdig helpen van mensen. Want hoe eerder we samen financiële problematiek in beeld krijgen, hoe sneller we mensen hulp kunnen bieden en hoe beter we er voor kunnen zorgen dat financiële problemen niet verergeren.

Als professional kun je moeite hebben om de juiste signalen op te pikken en om het gesprek over financiën en schulden te starten, ook vanwege het feit dat mensen er niet graag zelf over beginnen. Dit hoofdstuk biedt tools om schuldenproblematiek te herkennen en mensen aan te moedigen hulp te zoeken. Het hoofdstuk legt uit hoe je geldzorgen signaleert, bespreekbaar maakt en hoe je doorverwijst naar de juiste instantie. Ook worden misvattingen over schuldhulpverlening en bewindvoering behandeld. Daarnaast zijn er diverse signaalkaarten opgenomen en worden er handreikingen en e-learnings aangeboden voor het oplossen van geldzorgen bij diverse groepen.

Heb jij in je werk te maken met mensen die financiële problemen kunnen hebben? Verspreid dit hoofdstuk dan onder je collega’s, zodat we mensen met geldzorgen eerder, beter en sneller kunnen helpen!

Gerelateerde artikelen

Financiële problemen bij huishoudens in 2018

In 2018 had 1 op de 5 huishoudens betalingsachterstanden. Dat zijn 1,5 miljoen huishoudens. Bij de helft van hen gaat het om ernstige betalingsproblemen. Het aantal huishoudens met financiële problemen…

Studeren zonder financiële zorgen

Uit de Landelijke Studenten Monitor, die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks uitvoert, blijkt dat 13,6% van alle...

Bijzonder Beheer Barometer

Door de verschillende steunmaatregelen van de overheid die zijn ingezet tijdens de coronacrisis zijn er weinig bedrijven failliet gegaan. In...