Spring naar content

Handreiking beter bereiken werkende armen

9 november 2022

Gemeenten zijn de aangewezen instelling voor het bieden van hulp- en dienstverlening aan inwoners die kampen met financiële problemen. Uit onderzoek blijkt dat werkende armen op dit moment maar weinig gebruik maken van financiële hulp. Onder werkende armen verstaan we mensen die werken, maar te weinig overhouden om financieel rond te komen. Gemeenten hebben moeite met het bereiken van deze groep mensen. Deze groep ervaart een barrière bij het verkrijgen van hulp, door bijvoorbeeld een gebrek aan informatie of vertrouwen in hun gemeente. Deze handreiking biedt praktische tips voor gemeenten om deze groeiende groep van werkende armen beter kunnen bereiken en staat vol handige voorbeelden en linkjes naar relevante platforms en organisaties.

In de handreiking worden praktische tips gegeven over de volgende onderwerpen:

  • Wat een gemeente beter kan doen om informatie over werkende armen te verzamelen. Hier wordt onder andere antwoord gegeven op de vraag hoe data kan worden gevonden over werkende armen buiten gemeentelijke bronnen.
  • Hoe gemeenten de communicatie naar deze groep kunnen verbeteren, zoals laagdrempelige methodes om deze groep te bereiken en welke informatie relevant is.
  • Het bereiken van werkende armen via de werkgever. Werkgevers zouden een goede indirecte ingang zijn voor het bereiken van werkende armen, aangezien werkgevers gebaat zijn bij gezonde werknemers die weinig stress ervaren.
  • Tips over andere kanalen om werkende armen te bereiken. Omdat deze groep niet goed in beeld is, is het van belang meerdere ingangen te benutten om zoveel mogelijk inwoners te kunnen bereiken.

Gerelateerde artikelen

Klantreis: Arbeidsmigranten in de problemen

Armoede, bestaanszekerheid en schulden. Grote opgaves die sterk verbonden zijn met vele andere domeinen. In de spreekkamer merken we dit...

Werknemers met schulden of loonbeslag

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) biedt ondersteuning aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). Via haar website informeert het OKB de...

Gesprekshandreiking en signaalkaart bij geldproblemen

Het Nibud heeft enkele hulpmiddelen ontwikkeld die werkgevers kunnen helpen om financiële problemen te signaleren bij hun werknemers. Ook bieden de hulpmiddelen handvatten die kunnen helpen om het gesprek over…