Spring naar content

Handreiking beter bereiken werkende armen

9 november 2022

Gemeenten zijn de aangewezen instelling voor het bieden van hulp- en dienstverlening aan inwoners die kampen met financiële problemen. Uit onderzoek blijkt dat werkende armen op dit moment maar weinig gebruik maken van financiële hulp. Onder werkende armen verstaan we mensen die werken, maar te weinig overhouden om financieel rond te komen. Gemeenten hebben moeite met het bereiken van deze groep mensen. Deze groep ervaart een barrière bij het verkrijgen van hulp, door bijvoorbeeld een gebrek aan informatie of vertrouwen in hun gemeente. Deze handreiking biedt praktische tips voor gemeenten om deze groeiende groep van werkende armen beter kunnen bereiken en staat vol handige voorbeelden en linkjes naar relevante platforms en organisaties.

In de handreiking worden praktische tips gegeven over de volgende onderwerpen:

  • Wat een gemeente beter kan doen om informatie over werkende armen te verzamelen. Hier wordt onder andere antwoord gegeven op de vraag hoe data kan worden gevonden over werkende armen buiten gemeentelijke bronnen.
  • Hoe gemeenten de communicatie naar deze groep kunnen verbeteren, zoals laagdrempelige methodes om deze groep te bereiken en welke informatie relevant is.
  • Het bereiken van werkende armen via de werkgever. Werkgevers zouden een goede indirecte ingang zijn voor het bereiken van werkende armen, aangezien werkgevers gebaat zijn bij gezonde werknemers die weinig stress ervaren.
  • Tips over andere kanalen om werkende armen te bereiken. Omdat deze groep niet goed in beeld is, is het van belang meerdere ingangen te benutten om zoveel mogelijk inwoners te kunnen bereiken.

Gerelateerde artikelen

Werken zonder armoede

In 2019 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Sociaal-Economische Raad (SER) verzocht om een verkenning over werkenden...

Stresstest huishoudens

Het CPB en de AFM hebben een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin Nederlandse huishoudens financiële schokken kunnen opvangen. Het onderzoek richt zich op de vraag of huishoudens in staat…

Whitepaper Arbeidsparticipatie en Schulden

Professionals werkzaam in het domein van arbeidsparticipatie zien vaak burgers in kwetsbare posities. Denk aan ouderen, laagopgeleiden en mensen met...