Spring naar content

Stappenplan Effecten van armoede in gezinnen verminderen

1 januari 2022

Gemeenten die de effecten van armoede in gezinnen willen verminderen, kunnen het bijgaande stappenplan gebruiken. Door middel van het stappenplan worden handvatten geboden om vanuit een gezamenlijke analyse te komen tot een samenhangende aanpak. Ook helpt dit stappenplan bij het bundelen van de krachten, het aansluiten op wat de kinderen, jongeren en gezinnen nodig hebben, het vertalen van de gezamenlijke opgave naar een concreet plan en het bereiken van duurzame resultaten. Door middel van dit stappenplan worden dus handvatten geboden om samen de effecten van armoede in gezinnen te kunnen verminderen.

Het stappenplan

Per stap wordt beschreven wat het resultaat van de stap is, wat de inhoud van de stap is en welke vragen bij de stap leidend zijn. De stappen zijn als volgt:

  • Stap 1: zoek naar de gezamenlijkheid in de urgentie
  • Stap 2: organiseer de samenwerking en besluitvorming
  • Stap 3: verzamel gegevens en analyseer en interpreteer ze gezamenlijk
  • Stap 4: formuleer concrete maatschappelijke resultaten
  • Stap 5: geef vorm aan een passende aanpak
  • Stap 6: maak afspraken over meten en bijsturen
  • Stap 7: voer de aanpak uit

In het artikel wordt bij iedere stap een werkblad aangeboden om de stap op een effectieve manier uit te kunnen voeren. Ook worden er meerdere websites, rapporten en handreikingen aangereikt om meer informatie te verzamelen en een beschrijving van concrete aanpakken te kunnen lezen.

Gerelateerde artikelen

Podcast ‘Nooit een kwartje?’

Armoede brengt grote zorgen voor het hele gezin. De stress die armoede met zich meebrengt, voelen kinderen die opgroeien in...

Lokaal samenwerken in de aanpak van kinderarmoede

Er is een goede samenwerking tussen professionals en organisaties nodig om kinderarmoede tegen te gaan. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ),...

Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein

Eén op de dertien kinderen of jongeren in Nederland groeit op in armoede. De thuisomgeving van deze kinderen en jongeren,...