Spring naar content

Themakrant Wijkteams en schulden

Signaleren, ondersteunen en samenwerken

3 juni 2021

In deze themakrant staat de samenwerking tussen schuldhulpverlening en wijkteams centraal. Movisie belicht interessante vraagstukken binnen die samenwerking. Bijvoorbeeld vraagverlegenheid van professionals bij een onderwerp als het hebben van schulden. Het kan lastig zijn om hier het gesprek over te beginnen. Maar krijg je dan de hulpvraag wel helder? En speelt hierbij ‘de klik’ en de relatie tussen de professional en de inwoner nog een sterke rol?

“In de wijk werken, met en tussen de bewoners, weten wie je voor je hebt; dat is een belangrijke kracht van een wijkteam”, geeft Shanna Meijnen van Amaryllis aan. Iedere gemeente richt de wijkteams anders in. De ene gemeente blijft meer op afstand, de andere is meer sturend of is zelf uitvoerder. Prioriteiten worden gesteld op thema’s of doelgroepen, gericht op wat een wijk nodig heeft. Maar hoe je het ook inricht; afstemming en samenwerking met andere partners is van essentieel belang. Wie is dossierbehandelaar of regiehouder, wie signaleert en wie pakt die signalen op? Hoe zorgen partners er met elkaar voor dat mensen met schulden goed geholpen worden? Schuldhulpverlening is complex en de coronamaatregelen zorgen voor extra uitdagingen. Maar hoe meer we elkaar weten te versterken, hoe meer we in staat zijn om de burger met financiële zorgen te bereiken en te helpen.

Gerelateerde artikelen

Sociale (wijk)teams: 5 jaar later

Steeds meer gemeenten zetten sociale wijkteams op. De teams staan dicht bij de inwoners. Zo willen ze laagdrempelige hulp bieden en onder andere financiële problemen voorkomen. Lukt dat? Wat gaat…

Aan de slag met armoede en schulden: een stappenplan

Stel in 5 stappen een effectief plan van aanpak op voor armoede en schulden. Je ontdekt wat al goed gaat in je gemeente of organisatie, en wat beter kan. Met…

Eenvoud loont: oplossingen om schulden te voorkomen

Bij veel mensen stapelen de schulden zich op. De RVS adviseert: maak regels en systemen eenvoudiger. Zorg dat mensen hulp krijgen vóórdat ze in de financiële problemen komen. En neem…