Spring naar content

Themakrant wijkteams en schulden

Wijkteams zijn de ogen en oren in de wijk. En dus zijn zij belangrijke partners in de keten van schuldhulpverlening.

3 juni 2021

In deze themakrant staat de samenwerking tussen schuldhulpverlening en wijkteams centraal. Movisie belicht interessante vraagstukken binnen die samenwerking. Bijvoorbeeld vraagverlegenheid van professionals bij een onderwerp als het hebben van schulden. Het kan lastig zijn om hier het gesprek over te beginnen. Maar krijg je dan de hulpvraag wel
helder? En speelt hierbij ‘de klik’ en de relatie tussen de professional en de inwoner nog een sterke rol? Sociaal werker Shanna zegt hierover: “In de wijk werken, met en tussen de bewoners, weten wie je voor je hebt; dat is een belangrijke kracht van een wijkteam. Iedere gemeente richt de wijkteams anders in. De ene gemeente blijft meer op afstand, de andere is meer sturend of is zelf uitvoerder. Prioriteiten worden gesteld op thema’s of doelgroepen, gericht op wat een wijk nodig heeft. Maar hoe je het ook inricht; afstemming en samenwerking met andere partners is van essentieel belang. Wie is dossierbehandelaar of regiehouder, wie signaleert en wie pakt die signalen op? Hoe zorgen partners er met elkaar voor dat mensen met schulden goed geholpen worden? Schuldhulpverlening is complex en de coronamaatregelen zorgen
voor extra uitdagingen. Maar hoe meer we elkaar weten te versterken, hoe meer we in staat zijn om de burger met financiële zorgen te bereiken en te helpen.

Gerelateerde artikelen

Sociale wijkteams 5 jaar later

Steeds meer gemeenten zetten sociale wijkteams op. De teams staan dicht bij de inwoners. Zo willen ze laagdrempelige hulp bieden en onder andere financiële problemen voorkomen. Lukt dat? Wat gaat…