Spring naar content

Van signalering tot hulp: een handreiking voor financieel misbruik

Voor alle professionals die in hun werk te maken krijgen met financieel misbruik

3 juni 2024

Deze handreiking is opgesteld door Schouders Eronder, een samenwerkingsverband van VNG, Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en LCR. Het doel is professionals te ondersteunen bij het herkennen, voorkomen en aanpakken van financieel misbruik. Door bewustwording te vergroten, signalen van misbruik te identificeren en slachtoffers de juiste hulp te bieden hopen we hiermee een verschil te kunnen maken.

De handreiking richt zich op een brede groep professionals die in hun werk te maken kunnen krijgen met financieel misbruik. Dit zijn onder andere medewerkers van gemeenten, politie, hulpverleningsinstanties, bewindvoerders, sociaal werkers, huiselijk geweld experts en andere ketenpartners.

Misbruik door vertrouwelingen

Er worden verschillende belangrijke onderwerpen behandeld die verband houden met financieel misbruik. Allereerst komt economisch en financieel misbruik door partners aan bod, met definities en vormen van misbruik zoals controle over financiën en economische dwang, inclusief voorbeelden en signalen. Vervolgens wordt ingegaan op financieel misbruik van ouderen, waarbij de specifieke kwetsbaarheid van ouderen voor misbruik door familieleden, verzorgers of andere vertrouwenspersonen wordt belicht.

Geldezels

Een ander belangrijk onderwerp is het fenomeen van geldezels, waarbij individuen, vaak jongeren, worden misleid of gedwongen om geld te verplaatsen voor criminelen. De juridische en persoonlijke gevolgen voor geldezels worden ook besproken. Daarnaast wordt de link tussen financiële motieven en seksuele uitbuiting belicht, met uitleg over de dynamieken van chantage en financiering van seksuele diensten.

Oplichting en online fraude

Oplichting en (online) fraude zijn eveneens belangrijke thema’s in de handreiking. Verschillende vormen van fraude, zoals phishing, identiteitsfraude en beleggingsfraude worden besproken, evenals preventiemaatregelen en manieren om deze activiteiten te herkennen. De handreiking beschrijft ook de rol en samenwerking tussen gemeenten, politie, hulpverleners en andere ketenpartners bij de aanpak van financieel misbruik.

Gerelateerde artikelen

Factsheet financieel misbruik

Bij financieel misbruik wordt er ongewenst gebruik gemaakt van geld of andere bezittingen van een oudere door bijvoorbeeld iemand uit...

Financieel misbruik bij ouderen

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft een handreiking ‘Aanpak financieelmisbruik bij ouderen’ ontwikkeld. Deze handreiking is ontwikkeld voor professionals, vrijwilligers en anderen...

Financieel misbruik kwetsbare groepen (deel 1)

In dit eerste deel beschrijft Yvonne van Osch belicht zij de kanten van slachtoffers, daders en de signalen.