Spring naar content

Financieel misbruik bij ouderen

Wat u als professional en/of vrijwilliger moet weten

9 februari 2021

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft een handreiking ‘Aanpak financieelmisbruik bij ouderen’ ontwikkeld. Deze handreiking is ontwikkeld voor professionals, vrijwilligers en anderen die werken met ouderen. In deze handreiking worden informatie en tips gegeven over hoe financiële zaken goed en veilig geregeld kunnen worden voor deze kwetsbare groep en op welke manier zij beschermt kunnen worden tegen financieel misbruik.

In deze handreiking worden handvatten geboden die hulpverleners kunnen ondersteunen bij vermoedens van financieel misbruik bij ouderen. Zo wordt er onder andere ingegaan op het herkennen van de signalen van financieel misbruik bij de oudere, maar ook bij de pleger. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de meldcode, de rol van Veilig Thuis en over het voorkomen van financieel misbruik.

Tot slot worden handvatten aangereikt die kunnen helpen bij gespreksvoering, wordt de rol van de notaris, bewindvoerder en curator toegelicht en kan er een checklist worden ingevuld waarmee samen met de oudere kan worden bekeken hoe de financiën geregeld kunnen worden als hij/zij dit zelf niet meer kan. Op deze manier kunnen problemen met betrekking tot financiën worden voorkomen.

Gerelateerde artikelen

Factsheet financieel misbruik

Bij financieel misbruik wordt er ongewenst gebruik gemaakt van geld of andere bezittingen van een oudere door bijvoorbeeld iemand uit...

Aard en omvang ouderenmishandeling

Vanwege toenemende vergrijzing, het langer zelfstandig thuis blijven wonen door veel ouderen en de groeiende focus op zelfredzaamheid gaat men...

Nog een weg te gaan

Tussen 2015 en 2017 werden door Regioplan, in het kader van het Actieplan “Ouderen in veilige handen”, twee onderzoeken uitgevoerd. Dit actieplan was voornamelijk gericht op het onder de aandacht…