Spring naar content

Vroeg Eropaf aanpak binnen de gemeente Amsterdam

28 december 2023

De Vroeg Eropaf aanpak is een methode waarbij gemeenten actief contact zoeken met inwoners nadat zij een melding hebben ontvangen over een betalingsachterstand. Het doel van deze aanpak is om inwoners met betalingsachterstanden preventief te bezoeken, zodat grotere schuldenproblematiek voorkomen kan worden. In het bijgevoegde rapport (zie ‘lees deze publicatie’) vind je achtergrondinformatie. De inzichten kun je inzetten binnen het hulp- en dienstverleningsaanbod. 

De Vroeg Eropaf aanpak wordt onder andere ingezet in de gemeente Amsterdam. Door de jaren zijn er verschillende indicaties naar voren gekomen dat de Vroeg Eropaf aanpak in Amsterdam goed werkt, maar systematisch onderzoek is nog niet uitgevoerd. In dit onderzoek is daarom gekeken naar de werkzame bestanddelen, ofwel succesfactoren, van de Vroeg Eropaf aanpak en wordt onderzocht welke aanpassingen mogelijk voor nog meer effectiviteit in de aanpak kunnen zorgen.

Succesfactoren

Een van de succesfactoren van de aanpak is de proactieve benadering van de inwoners met betaalachterstanden. De Vroeg Eropaf teams wachten niet tot inwoners op zoek gaan naar hulp maar leggen zelf contact met hen nadat er een melding over een betaalachterstand is binnengekomen.  

Een andere succesfactor van de aanpak is het combineren van meerdere vormen van communicatie met inwoners. Zo wordt er contact gelegd via huisbezoeken, de telefoon, per mail of via Whatsapp. Bij het leggen van contact zijn medewerkers daarnaast duidelijk en eerlijk over de dienstverlening. Ook leggen zij écht contact met de inwoner door te luisteren naar hen. Zo begrijpen zij welke vragen, twijfels, angsten of oplossingen de inwoner heeft en kunnen ze hier aan werken.

Aanpassingen

Om te kijken naar verbeteringen binnen de aanpak zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het gaat om:

  • Het aanpassen van de brief die inwoners met een betaalachterstand krijgen.
  • Het presenteren van een filmpje waarin Vroeg Eropaf medewerkers uitleg geven over het buurtteam en wat zij voor de inwoner kunnen betekenen.
  • Het toepassen van ervaringsdeskundigheid.

De ervaringen met en de resultaten van deze aanpassingen worden in de komende maanden gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen

Opkomst verhogen met een sms

Wat is het effect van een sms die mensen aan hun afspraak herinnert? De Groningse Kredietbank ziet dat meer mensen komen opdagen of zich afmelden voor een afspraak. De organisatie…

Vroegsignalering problematische schulden door gemeenten

Wat doen gemeenten om huishoudens met problematische schulden vroegtijdig op te sporen? Welke methoden gebruiken ze daarvoor en hebben ze een aanpak voor bepaalde risicogroepen? En wat zijn de verschillen…

Quickscan Beschermingsbewind

Iemand met schulden zoekt hulp, omdat hij zijn financiën op orde wil krijgen. Naar wie verwijs je door? De quickscan beschermingsbewind helpt sociaal werkers bij deze keuze. Is beschermingsbewind nodig…