Spring naar content

Vroeg eropaf-aanpak binnen de gemeente Amsterdam

28 december 2023

De Vroeg Eropaf aanpak is een methode waarbij gemeenten actief contact zoeken met inwoners nadat zij een melding hebben ontvangen over een betalingsachterstand. Het doel van deze aanpak is om inwoners met betalingsachterstanden preventief te bezoeken, zodat grotere schuldenproblematiek voorkomen kan worden. Dit rapport geeft je achtergrondinformatie. De inzichten kun je inzetten binnen het hulp- en dienstverleningsaanbod. 

Deze aanpak wordt onder andere ingezet in de gemeente Amsterdam. Door de jaren zijn er verschillende indicaties naar voren gekomen dat de Vroeg Eropaf aanpak in Amsterdam goed werkt, maar systematisch onderzoek is nog niet uitgevoerd. In dit onderzoek is daarom gekeken naar de werkzame bestanddelen, ofwel succesfactoren, van de Vroeg Eropaf aanpak en wordt onderzocht welke aanpassingen mogelijk voor nog meer effectiviteit in de aanpak kunnen zorgen.

Succesfactoren

Een van de succesfactoren van de aanpak is de proactieve benadering van de inwoners met betaalachterstanden. De Vroeg Eropaf teams wachten niet tot inwoners op zoek gaan naar hulp maar leggen zelf contact met hen nadat er een melding over een betaalachterstand is binnengekomen.  

Een andere succesfactor van de aanpak is het combineren van meerdere vormen van communicatie met inwoners. Zo wordt er contact gelegd via huisbezoeken, de telefoon, per mail of via Whatsapp. Bij het leggen van contact zijn medewerkers daarnaast duidelijk en eerlijk over de dienstverlening, en leggen zij écht contact met de inwoner door te luisteren naar hen. Zo begrijpen zij welke vragen, twijfels, angsten of oplossingen de inwoner heeft en kunnen ze hier aan werken.

Aanpassingen

Om te kijken naar verbeteringen binnen de aanpak zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn:

  • Het aanpassen van de brief die inwoners met een betaalachterstand krijgen.
  • Het presenteren van een filmpje waarin Vroeg Eropaf medewerkers uitleg geven over het buurtteam en wat zij voor de inwoner kunnen beteken.
  • Het toepassen van ervaringsdeskundigheid.

De ervaringen met en de resultaten van deze aanpassingen worden in de komende maanden gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen

Betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties van het Rijk

In Nederland is de overheid één van de grootste schuldeisers. Het is enerzijds belangrijk dat dit geld geïnd wordt, omdat...

Wegwijzer Jeugd & Veiligheid

Deze handreiking is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid als onderdeel van het actieplan Wapens en...

Kennissynthese en onderzoeksagenda: kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek

Vanuit de Wet kansspelen op afstand (KOA) die op 1 april 2021 in werking gegaan is de Wet Verslavingspreventiefonds voortgekomen,...