Spring naar content

Wat levert thuisadministratie op?

Onderzoek naar ondersteuning door vrijwilligers aan hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen

24 januari 2020

Welke veranderingen merken hulpvragers als een vrijwilliger hen helpt met hun financiële administratie? Krijgen ze meer overzicht in hun inkomsten en uitgaven? En worden ze financieel zelfredzamer?

Van 2016 tot 2019 deed het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) onderzoek naar de effecten van thuisadministratie. Bij thuisadministratie helpen vrijwilligers mensen bij hun financiële administratie. Het doel is overzicht creëren in inkomsten en uitgaven, en mensen financieel zelfredzamer maken.

Dit rapport over de effecten van thuisadministratie bestaat uit 3 delen: 

Deel 1 gaat over de vrijwilligers: welke vrijwilligers zetten zich in en wat is hun motivatie? Wat is hun aanpak en werken ze samen met professionals? 

Deel 2 gaat over de factoren die ervoor zorgen dat een hulptraject wordt afgerond of niet. Hoe komt het dat hulpvragers uitvallen en hoe kun je dat voorkomen? 

Geef een hulpvrager die het traject stopzet de kans om terug te komen. Bijvoorbeeld door hem een ansichtkaart te sturen zonder envelop, zodat hij de kaart niet aanziet voor de zoveelste aanmaning.

Deel 3 gaat over de veranderingen bij hulpvragers tijdens en na het traject:

  • Het inkomen van de hulpvragers neemt tijdens de ondersteuning toe.
  • De hoogte van de schulden neemt tijdens en na de ondersteuning af, vooral bij mensen met schulden lager dan €5.000.
  • Hulpvragers die een traject afronden, hebben meer financiële kennis en vaardigheden. Ook een halfjaar na het traject hebben ze meer overzicht in hun administratie en zijn ze tevredener met hun leven.

In elk deel staan ook adviezen voor de praktijk. Die adviezen zijn vooral bedoeld voor coördinators van diensten voor thuisadministratie. Maar ook beleidsmakers bij de gemeente kunnen de adviezen gebruiken.
 

Gerelateerde artikelen

Vrijwilligers ondersteunen hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen

In Nederland zijn er meer dan 300 organisaties die mensen helpen bij hun financiële administratie. Deze organisaties werken vooral met vrijwilligers. Wat voor hulpvragen krijgen die vrijwilligers en tegen welke…

Effectiviteit van vrijwilligers in de schuldhulpverlening

Heeft schuldhulpverlening meer effect als cliënten begeleiding krijgen van een vrijwilliger? Welke activiteiten van de vrijwilliger helpen daarbij? En hoe ervaren cliënten de begeleiding door vrijwilligers?

Eenvoud loont: oplossingen om schulden te voorkomen

Bij veel mensen stapelen de schulden zich op. De RVS adviseert: maak regels en systemen eenvoudiger. Zorg dat mensen hulp krijgen vóórdat ze in de financiële problemen komen. En neem…