Spring naar content

Factsheet thuisadministratie

22 januari 2020

Een overzicht van thuisadministratie in Nederland: hoeveel organisaties bieden deze hulp aan en hoeveel vrijwilligers zetten zich in? Welke hulpvragen krijgen ze en wat levert de hulp op? De resultaten van 2 onderzoeken.

Bij thuisadministratie helpen vrijwilligers mensen bij hun financiële administratie. Het doel is overzicht creëren in inkomsten en uitgaven, en mensen financieel zelfredzamer maken.

In 2015 startte het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) een onderzoek naar organisaties voor thuisadministratie. Hoeveel organisaties zijn er? Hoeveel vrijwilligers zetten zich in en hoeveel hulpvragers bereiken ze? 

In 2016 volgde een onderzoek naar de effecten van thuisadministratie. Wat levert deze hulp op? Welke veranderingen merken hulpvragers tijdens en na een traject, bijvoorbeeld in inkomen, schulden en vaardigheden? 

In deze factsheet vind je de belangrijkste resultaten van beide onderzoeken.
 

Gerelateerde artikelen

Vrijwilligers ondersteunen hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen

In Nederland zijn er meer dan 300 organisaties die mensen helpen bij hun financiële administratie. Deze organisaties werken vooral met vrijwilligers. Wat voor hulpvragen krijgen die vrijwilligers en tegen welke…

Effectiviteit van vrijwilligers in de schuldhulpverlening

Heeft schuldhulpverlening meer effect als cliënten begeleiding krijgen van een vrijwilliger? Welke activiteiten van de vrijwilliger helpen daarbij? En hoe ervaren cliënten de begeleiding door vrijwilligers?

Peiling: ervaringsdeskundigen maken opmars in het sociaal domein

Veel organisaties in het sociaal domein zetten ervaringsdeskundigen in. Kennisinstituut Movisie gaat onderzoeken of de inzet van ervaringsdeskundigen werkt. En zo ja, voor wie en onder welke omstandigheden.