Spring naar content

Werkwijzer Ondernemers en schulden

7 december 2020

Gemeenten hebben de wettelijke taak om schuldhulpverlening te bieden aan ondernemers met schulden. Deze werkwijzer geeft tips en inzichten om daar samen met partners een effectieve dienstverlening voor in te richten. En om aandacht te besteden aan preventie.

Ondernemers met (dreigende) problematische schulden krijgen vaak niet de hulp waar ze volgens de wet aanspraak op kunnen maken. Een belangrijke reden daarvoor is dat niet alle gemeenten schuldhulp voor ondernemers hebben ingericht. Toch is dat wel degelijk hun taak. Een aanscherping van de wet in 2021 neemt alle onduidelijkheid daarover weg. Bovendien is schuldhulpverlening voor ondernemers in het belang van de gemeente zelf: het bespaart andere (hogere) kosten en kan bijdragen aan de lokale economie. Door de coronacrisis is het te verwachten dat de komende tijd veel meer ondernemers te maken krijgen met schulden. Dat maakt het voor gemeenten urgent om nu de schuldhulpverlening op orde te krijgen.

Deze werkwijzer gaat over schuldhulp buiten het Bbz

De werkwijzer belicht de dienstverlening aan alle ondernemers met schulden: mensen die in hun inkomen voorzien met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Dus niet alleen aan de beginnende en gevestigde ondernemers die aan alle voorwaarden van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voldoen. Schuldhulpverlening aan ondernemers gaat nadrukkelijk verder dan de uitvoering van het Bbz als gemeentelijke taak. Omdat over het Bbz al veel publicaties bestaan, komt dat hier verder alleen zijdelings aan de orde.

De werkwijzer is bedoeld voor professionals en leidinggevenden

Deze werkwijzer is vooral interessant voor gemeenten die nog geen schuldhulp aan ondernemers bieden en willen weten hoe ze die kunnen opzetten. Maar ook gemeenten die hun dienstverlening voor ondernemers met schulden willen verbeteren vinden daarvoor handvatten. De informatie in deze werkwijzer is gericht op directie en management, beleidsmedewerkers en uitvoerende medewerkers.

De werkwijzer wordt aangepast aan nieuwe ontwikkelingen

De inhoud van deze werkwijzer is samengesteld door Schouders Eronder in samenwerking met PPO Nederland, Divosa, VNG en NVVK. Ook betrokken we gemeenten en andere partijen erbij. Deze publicatie vervangt de werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten van Divosa uit 2014. De inhoud van deze Werkwijzer Ondernemers en schulden blijven we aanscherpen en aanvullen.

Gerelateerde artikelen

Themakrant ondernemers en schulden

Verwacht wordt dat tienduizenden ondernemers in de financiële problemen komen door de coronacrisis. Een enorme opgave om óók voor deze...

Verborgen armoede op de werkvloer

Het Nibud rapport 'Verborgen armoede op de werkvloer' geeft inzicht in de verborgen armoede onder werkenden. Het Nibud heeft een...

Activeren en faciliteren

In dit rapport worden de bevindingen van een onderzoek naar de huidige problematische schuldenproblematiek van ondernemers gepresenteerd. In dit onderzoek...