Spring naar content

Werkwijzer Schouders Eronder methode

1 juni 2024

De Schouders Eronder methode is een methodiek die helpt om complexe vraagstukken methodisch aan te pakken én zorg te dragen dat alle aspecten die belemmerend en bevorderend kunnen werken worden meegenomen bij het verkennen van oplossingen. De methode is speciaal ontwikkeld voor professionals in het sociale domein, waarbij in de ontwikkeling vooral gekeken is naar het schuldendomein.

De methode is bedoeld om sociale vraagstukken binnen één gemeente of organisatie op te pakken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het voorkomen van uitval tijdens het stabilisatietraject, verbeteren van de ondersteuning van burgers die op meerdere leefgebieden hulp nodig hebben of het verbeteren van de hulp aan zelfstandigen.
De methode geeft niet direct antwoord op de vraag wat werkt, maar wel op de vraag: wat heb ik nodig om het te laten werken? Dat lijkt een minimaal verschil, maar het is wel essentieel. De methode draagt geen
oplossingen aan, maar helpt jou als professional een analyse te maken welke elementen in een oplossing zouden moeten zitten om het te laten werken.

De werkwijzer

Een van de speerpunten van Schouders Eronder is het faciliteren en stimuleren van lerende praktijken. Om dit te kunnen doen heeft Schouders Eronder de Schouders Eronder methode ontwikkeld. Deze methode helpt om een vraagstuk te verduidelijken en een aanpak te ontwikkelen die rekening houdt met verschillende
spelers en struikelblokken die zich kunnen voordoen bij implementatie.

De methode kan worden ingezet in verschillende vormen. Schouders Eronder heeft de methode in
de afgelopen jaren meerdere malen toegepast en ingezet in leernetwerken, werkplaatsen en themadagen.
Deze werkwijzer beschrijft de methode en geeft het proces weer dat wordt doorlopen. De methode wordt altijd in groepsverband toegepast en begeleid door een procesbegeleider. Deze procesbegeleider zorgt ervoor dat de stappen van de methode worden doorlopen en bewaakt de grote lijnen. In deze werkwijzer staan aanwijzingen voor de procesbegeleider.

Gerelateerde artikelen

Aan de slag met armoede en schulden: een stappenplan

Stel in 5 stappen een effectief plan van aanpak op voor armoede en schulden. Je ontdekt wat al goed gaat in je gemeente of organisatie, en wat beter kan. Met…

Leidraad voor het opzetten van vroegsignalering

Vroegsignalering is een goede manier om problematische schulden bij mensen te voorkomen. Deze leidraad beschrijft alle punten die nodig zijn om vroegsignalering te laten slagen. Het is een beknopte versie…

Handboek Bossche Aanpak Budgetbeheer

In de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening is vastgelegd dat gemeenten voor iedere burger met schulden een passend hulpaanbod moeten doen. Een...