Spring naar content

1 op de 5 zelfstandigen schatte buffer in 2019 op hooguit 3 maanden

16 april 2020

De tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019 van het CBS en TNO geeft een overzicht van de financiële stand van zaken onder zelfstandig ondernemers vóór de coronacrisis.

Het wegvallen van inkomen opvangen

In 2019 schatte 20 procent van de zelfstandig ondernemers in Nederland dat zij het wegvallen van het inkomen uit hun bedrijf niet langer dan 3 maanden zouden kunnen opvangen. Hiertegenover stond dat ongeveer 40 procent van de zelfstandig ondernemers dacht dat zij dit één jaar of langer zouden kunnen opvangen. 

Van de 1,2 miljoen zelfstandig ondernemers in Nederland heeft ongeveer 1 miljoen geen personeel in dienst. Het artikel richt zich dan ook voornamelijk op de groep zelfstandig ondernemers zonder personeel. De zzp’ers die in de transport, dienstverlenende, pedagogische en creatieve sectoren werkzaam waren gaven relatief vaak aan dat ze maximaal 3 maanden zouden kunnen rondkomen wanneer hun inkomsten wegvielen. Dit zijn dus voornamelijk de groepen die hard zijn geraakt door de coronacrisis. 

Van de zzp’ers met een inkomen dat tot de laatste 25 procent behoort gaf 41 procent aan dat zij bij het wegvallen van inkomsten binnen 3 maanden niet meer rond zouden kunnen komen. Bij zzp’ers die een inkomen hadden dat tot de hoogste 25 procent behoorden lag dit percentage op 11 procent. Daarnaast werd aangegeven dat zzp’ers met een partner met een eigen inkomen gaf stelde 16 procent dat zij het maximaal 3 maanden zouden kunnen stellen zonder inkomen. Bij zzp’ers zonder partner of zonder partner met een eigen inkomen lagen deze percentages op 29 en 30 procent. 
 

Gerelateerde artikelen

Handreiking voor zelfstandig ondernemers binnen de WSNP

Nederland telt ruim 1 miljoen zzp’ers. Kunnen zij een beroep doen op de WSNP? En kunnen ze als zzp’er blijven werken als ze in de schuldsanering zitten? Ja, maar alléén…

Armoede en schulden na corona

De verwachting bestaat dat de coronacrisis voor een flinke toename zal zorgen van de groep burgers die met armoede en schulden te kampen heeft. Gemeenten verwachten dan ook dat er…

Ondernemend uit de schulden, gemeenten bieden hulp

Ondernemers met schulden kloppen bij de gemeente aan voor hulp. Hoe gaat dat in zijn werk en welke organisaties kunnen de gemeente daarbij helpen?