Spring naar content

Aandacht voor lage basisvaardigheden in het stress-sensitieve werken binnen sociaal werk

Handreiking

6 december 2023

Stress-sensitief werken is een begrip geworden in het sociaal domein. Dit levert veel op, maar heeft ook een keerzijde. Voor veel doorwerkingen van chronische stress op gedrag, zoals regelmatig te laat komen op een afspraak of geldzaken niet zelfstandig kunnen organiseren, geldt namelijk dat het óók doorwerkingen kunnen zijn van lage basisvaardigheden. Door nadruk op de impact van chronische stress op gedrag is het mogelijk dat bepaald gedrag ten onrechte wordt toegeschreven aan chronische stress, terwijl het gedrag eigenlijk wordt veroorzaakt door moeite met lezen, schrijven of beperkte digitale vaardigheden. Inwoners of cliënten krijgen zo mogelijk niet de ondersteuning die zij nodig hebben.

Daarom stelde de Hogeschool Utrecht, samen met Sociale Innovatie Studio en met medewerking van MEEVIVENZ een handreiking op voor professionals in het sociaal domein om aandacht voor lage basisvaardigheden een plek te geven in het stress-sensitief werken.

In de handreiking vind je onder meer:

  • Een signalenkaart: met de overlap in gedragingen die zowel veroorzaakt kunnen worden door chronische stress als door lage basisvaardigheden.
  • Een set verkenners: concrete vragen die professionals kunnen stellen om bij inwoners voorzichtig te polsen in welke mate zij worstelen met (te) lage basisvaardigheden.
  • Een verwijskaart: aandachtspunten bij het verwijzen van inwoners met lage basisvaardigheden.

Gerelateerde artikelen

De strijd voor gecijferdheid

Om in onze samenleving mee te doen zijn drie basisvaardigheden onmisbaar: digitale vaardigheden, geletterdheid en gecijferdheid. Die laatste is in...

Doenvermogen: Van toets naar tools

In het rapport Weten is nog geen doen wordt door de WRR aanbevolen om bij voorgenomen beleid en regelgeving vooraf te toetsen...

Betere schuldhulp aan laaggeletterde klanten

5 adviezen voor schuldhulpverleners om laaggeletterde klanten beter te kunnen helpen.