Spring naar content

Doenvermogen: Van toets naar tools

17 september 2020

In het rapport Weten is nog geen doen beveelt de WRR aan om bij voorgenomen beleid en regelgeving vooraf te toetsen of de regeling ‘doenlijk’ is voor burgers. In uitvoeringstoetsen moet niet alleen het perspectief van uitvoeringsorganisaties worden betrokken, maar ook het perspectief van de burgers. Zij moeten de wet niet alleen kennen maar ook ‘kunnen’. Hiervoor is de Doenvermogentoets ontworpen. De kernvraag van deze toets luidt: gaat de regeling uit van realistische assumpties over de mentale belastbaarheid van burgers?

Maar hoe breng je meer aandacht voor het doenvermogen van de burger in de praktijk? Geïnspireerd op expertsessies heeft de WRR een vervolg geschreven op de doenvermogentoetsDoenvermogen: van toets naar tools. Hierin geven we beleidsmakers en wetgevingsjuristen diverse handvatten om meer aandacht te besteden aan de ‘doenlijkheid’ van beleid en regelgeving.

Gerelateerde artikelen

Infographic ‘Samenhang armoede, schulden en gezondheid’

Pharos heeft een infographic ontwikkeld waarin de wederzijdse invloed van armoede en gezondheid wordt uitgelegd. In deze infographic wordt zie...

Misstanden incassomarkt

Het kabinet wil dat incassobureaus zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord incasseren. Overheid en branchevereniging hebben daar regels voor opgesteld. Hoe vaak overtreden incassobureaus de regels?

Tellingen banenafspraak

In 2013 is in het sociaal akkoord het doel vastgelegd om in 20126 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een beperking. Sinds 2015 wordt de voortang t.o.v. dat…