Spring naar content

Doenvermogen: Van toets naar tools

17 september 2020

In het rapport Weten is nog geen doen beveelt de WRR aan om bij voorgenomen beleid en regelgeving vooraf te toetsen of de regeling ‘doenlijk’ is voor burgers. In uitvoeringstoetsen moet niet alleen het perspectief van uitvoeringsorganisaties worden betrokken, maar ook het perspectief van de burgers. Zij moeten de wet niet alleen kennen maar ook ‘kunnen’. Hiervoor is de Doenvermogentoets ontworpen. De kernvraag van deze toets luidt: gaat de regeling uit van realistische assumpties over de mentale belastbaarheid van burgers?

Maar hoe breng je meer aandacht voor het doenvermogen van de burger in de praktijk? Geïnspireerd op expertsessies heeft de WRR een vervolg geschreven op de doenvermogentoetsDoenvermogen: van toets naar tools. Hierin geven we beleidsmakers en wetgevingsjuristen diverse handvatten om meer aandacht te besteden aan de ‘doenlijkheid’ van beleid en regelgeving.

Gerelateerde artikelen

Praktijkdag – Statushouders op weg naar een financieel gezond leven

Sandy Nijhuis ging in gesprek met Mariska van Dijk (budgetcoach Base to Work) en Tewelde Yared Fetere (participatietrainer Base to Work) over statushouders met...

Gesprekstechnieken om mensen met schulden te motiveren

Deze handreiking geeft praktische tips voor gesprekken met mensen met schulden. Want hoe kun je hun schulden met ze bespreken? En hoe motiveer je ze om in actie te komen?…

Schulden & Suïcidepreventie – De impact van schuldenproblematiek

Mensen met schulden hebben twee keer zo vaak suïcidale gedachten als mensen zonder schulden. Het bespreken van deze gedachten kan...