Spring naar content

Achtergrondstudie LVB, schulden en werk

21 juni 2018

Hoe kun je het beste schulden en werk aanpakken bij mensen met een LVB? Welke interventies zijn er en werken ze?

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak moeite om dingen te begrijpen, zoals taal, cijfers en tijd. Ook hebben ze moeite met sociale en praktische vaardigheden. Denk aan het huishouden, reizen met het openbaar vervoer, werk en jezelf verzorgen. Die beperkingen zorgen meestal voor langdurige problemen. Daarom heeft deze groep specifieke zorg nodig.

De belangstelling voor mensen met een LVB is de laatste jaren flink gegroeid. Er zijn veel interventies ontwikkeld die zich richten op arbeidsparticipatie of schulden van deze groep. In deze achtergrondstudie vind je een overzicht van die interventies. Je leest of de interventies aansluiten bij de richtlijn Effectieve Interventies LVB: in die richtlijn staan de 6 aandachtspunten die belangrijk zijn om deze doelgroep te helpen. Ook lees je wat we weten over de effecten van de interventies. 

Verder vind je in deze studie de cijfers over mensen met een LVB die financiële problemen hebben.

De achtergrondstudie is onderdeel van het rapport LVB, schulden en werk.

Gerelateerde artikelen

Rapport LVB, schulden en werk

Wat hebben mensen met een LVB nodig om werk te vinden en houden, en om uit de schulden te blijven? En hoe kunnen gemeenten, werkgevers, SW-bedrijven en schuldhulpverleners hen daarbij…

Actieplan LVB, schulden en werk

Hoe werkt de aanpak van schulden en werk bij mensen met een LVB? 8 organisaties maken samen een actieplan om dit te verbeteren.

Publieksinformatie voor mensen met een LVB én schulden

Met deze video’s leg je cliënten met een LVB helder uit wat er allemaal komt kijken bij schuldhulpverlening.