Spring naar content

Actieplan LVB, schulden en werk

9 juli 2018

Hoe werkt de aanpak van schulden en werk bij mensen met een LVB? 8 organisaties maken samen een actieplan om dit te verbeteren.

Hoe werken financiële problemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) door op hun dagelijks leven en deelname aan de arbeidsmarkt? En wat heeft deze groep nodig om volwaardig(er) deel te nemen aan de arbeidsmarkt? Antwoorden op deze vragen staan in het onderzoeksrapport LVB, schulden en werk. Daarin komen niet alleen professionals aan het woord, maar vooral ook mensen met een LVB. Voor de BPBI, Cedris, Divosa, Federatie Opvang, MEE NL, NVVK, SBCM en Sociaal Werk Nederland was dit de reden voor een gezamenlijk actieplan.

Wat gaat nog niet goed?

Het is voor mensen met een LVB moeilijk om werk te vinden en te behouden, blijkt uit het rapport LVB, schulden en werk. Zeker als zij financiële problemen hebben. Bij mensen met een LVB hebben schulden meer verschillende oorzaken dan bij mensen zonder LVB. Ook leiden schulden bij hen tot ander gedrag. Professionals hebben daarnaast moeite om een LVB te herkennen en weten vaak niet hoe ze deze mensen het beste kunnen helpen. Interventies op het gebied van schulden en werk zijn vaak niet op elkaar afgestemd, en werken elkaar soms zelfs tegen. Om de hulp aan deze mensen te verbeteren, moeten professionals hun kennis beter en vaker met elkaar delen. En ze moeten de problemen integraal aanpakken. De organisaties die het actieplan hebben geschreven, gaan de komende 2 jaar intensief samenwerken.

Als je concludeert dat ondersteuning van mensen met een LVB niet toereikend is, moet je daar wat aan doen

– Marco Florijn, voorzitter NVVK

Wat staat er in het actieplan?

De 8 organisaties herkennen de uitkomsten van het onderzoek LVB, schulden en werk. Ze vinden het belangrijk dat de ondersteuning aan mensen met een LVB beter bij hen aansluit en beter werkt. In het actieplan ligt het accent op het aanpakken van schulden in relatie tot het vinden en behouden van werk. Het plan beschrijft onder andere hoe de organisaties mensen met een LVB beter kunnen herkennen en ondersteunen op de werkvloer. Ook willen ze nauwer gaan samenwerken bij interventies en trainingen met elkaar delen. Verder willen de organisaties pilots opzetten, de bestaande basiskennis uitbreiden en belangrijke publieke discussies starten. 

‘De dienstverlening aan mensen met een LVB is complex en vergt daardoor extra begeleiding. We slaan de handen ineen, omdat mensen met een LVB het ook verdienen voluit mee te doen in de samenleving,’ zegt NVVK-voorzitter Marco Florijn. Het programma biedt veel ruimte om de komende 2 jaar ook aan schuldpreventie te gaan werken.
 

Gerelateerde artikelen

Achtergrondstudie LVB, schulden en werk

Hoe kun je het beste schulden en werk aanpakken bij mensen met een LVB? Welke interventies zijn er en werken ze?

Publieksinformatie voor mensen met een LVB én schulden

Met deze video’s leg je cliënten met een LVB helder uit wat er allemaal komt kijken bij schuldhulpverlening.

Rapport LVB, schulden en werk

Wat hebben mensen met een LVB nodig om werk te vinden en houden, en om uit de schulden te blijven? En hoe kunnen gemeenten, werkgevers, SW-bedrijven en schuldhulpverleners hen daarbij…