Spring naar content

Armoede doorbreek je niet alleen

Gids voor het organiseren van Ontmoetingen

24 oktober 2021

In drie gemeenten, Lingewaard, Oldenzaal en Utrecht, zijn een serie van vier Ontmoetingen georganiseerd tussen mensen met armoede, vrijwilligers en beroepskrachten waarin kennis en vaardigheden met betrekking tot het thema armoede werden overgedragen. De groepen werden begeleid door een onderzoeker of docent van een hogeschool en een ervaringsdeskundige. De onderzoekers en begeleiders van de Ontmoetingen hebben alle ervaringen uitgewerkt in deze Gids.

Deze Gids is bedoeld als praktische handleiding bij het voorbereiden en uitvoeren van Ontmoetingen. Hoe zorg je dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen? Hoe zit het met tijd en geld en welke mensen heb je nodig hebt om Ontmoetingen te organiseren?

Algemeen plan

Voor Ontmoetingen in de regio kunnen starten is een plan en goede voorbereiding nodig. In de bijgevoegde documenten vind je een opzet om zelf Ontmoetingen te organiseren.

De Ontmoetingen

De Ontmoetingen bestaan uit vier bijeenkomsten:

  1. De aandacht als start
  2. Signaleren en aansluiten
  3. Draai jij om de hete brij heen?
  4. Vasthouden

Succes vasthouden en versterken

  • Kijk naar de gevolgen van de Ontmoetingen op meerdere niveaus
  • Bespreek de Ontmoetingen na met de betrokken organisaties
  • Versterk de Ontmoetingen en de betrokkenen

Gerelateerde artikelen

Armoede effectief bestrijden

Zowel in het beleid om armoede tegen te gaan als in maatschappelijke denkbeelden over armoede zijn een aantal zaken ten...

Armoedekennis inzetten in de praktijk

In deze leer- en verbetertoolbox Armoede worden vijf leerbehoeften vervuld, om zo de aanpak van armoede te kunnen veranderen.

Aan de slag met armoede en schulden: een stappenplan

Stel in 5 stappen een effectief plan van aanpak op voor armoede en schulden. Je ontdekt wat al goed gaat in je gemeente of organisatie, en wat beter kan. Met…