Spring naar content

Armoedekennis inzetten in de praktijk

Raadpleeg de leer- en verbetertoolbox Armoede

18 november 2022

In de leer- en verbetertoolbox Armoede staan verschillende reflectie-oefeningen waarmee de bestaande kennis over de aanpak van armoede eigen gemaakt kan worden. Deze toolbox is gekoppeld aan het dossier Wat werkt in de aanpak van armoede en schulden? waarin informatie en inzichten staan over en voor de aanpak van armoede en schulden. Deze leer- en verbetertoolbox is bedoeld voor sociaal professionals en beleidsmedewerkers die de beschikbare kennis over de aanpak van armoede toepasbaar willen maken in hun werk. De oefeningen kunnen zowel individueel of samen met een collega uitgevoerd worden.

Leerbehoeften

De oefeningen in de leer- en verbetertoolbox hebben betrekking op vijf verschillende leerbehoeften:

  • Meer willen weten over armoede en een beeld krijgen van de situatie in de beroepspraktijk, het werkgebied en/of de gemeente.
  • Meer kennis vergaren over wat in de aanpak van armoede werkt en je laten inspireren door goede voorbeelden.
  • Leren begrijpen hoe de aanpak in de praktijk voor inwoners uitpakt en hoe de inwoners dit ervaren.
  • De bestaande praktijk willen verbeteren.
  • Uitgedaagd willen worden om op een andere manier tegen armoede en armoedebeleid of armoedeaanpak aan te kijken en ervaren hoe je daarin staat.

Aanpak van armoede veranderen

Wanneer besloten wordt om de aanpak van armoede echt op een andere manier uit te gaan voeren, is het van belang om dit samen met andere betrokken partijen te doen. Denk hierbij aan beleidsmedewerkers, uitvoeringsorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Maar het is vooral van belang om de inwoners om wie het gaat te betrekken. Ervaringsdeskundigen kunnen een belangrijke rol spelen.

Leren integreren in werkprocessen

Professionals hebben vaak het idee dat zij weinig tijd hebben om stil te staan en te reflecteren en te leren. Het advies van Movisie is om reflectie in het gewone werkproces op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een reflectie-oefening in een teamoverleg. 

Gerelateerde artikelen

Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden?

Hoe kun je mensen met financiële problemen helpen? Wat werkt in de praktijk? En welke groepen mensen lopen het meeste risico om in de problemen te komen? Een dossier met…