Spring naar content

De impact van het project Van Schulden naar Kansen 2018

Rapportage over doelen en doelbereik van projecten Van Schulden naar Kansen die ondersteund worden door Aegon

12 april 2019

Van Schulden naar Kansen wil de financiële zelfredzaamheid van mensen vergroten. Dat gebeurt via projecten in de armste wijken van een aantal grote steden. Hoe waren de resultaten in 2018? En welke aanpak werkt en welke niet?

Het programma Van Schulden naar Kansen steunt lokale projecten in Groningen, Leeuwarden en Den Haag. Deze projecten op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening hebben tot doel de financiële zelfredzaamheid van huishoudens te vergroten. De projecten richten zich op mensen met schulden en op mensen met een groot risico op schulden die in armoede leven. 
 
Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam meet de effecten van deze projecten. Deze 2e rapportage gaat over 2018.
 
De onderzoekers verzamelen ook kennis over wat wel en niet werkt. Daarvoor hebben ze enkele zogeheten WhatWorks-principes geformuleerd. 
 
In 2015 heeft de Delta Lloyd Foundation het programma Van Schulden naar Kansen opgezet. Het jaar erna heeft Aegon zich bij het programma aangesloten. In 2018 is de foundation verdergegaan onder de naam Stichting van Schulden naar Kansen (VSNK). 
 

Gerelateerde artikelen

De impact van het project Van Schulden naar Kansen 2017

Van Schulden naar Kansen wil in 5 jaar tijd armoede door schulden terugdringen. Speerpunten zijn: orde brengen in de administratie, financiële basiskennis vergroten, inkomen verhogen en uitgaven beheersen. Wat zijn…

Moedige Mensen! Project Armoede en Schulden

Schulden oplossen en voorkomen op een vernieuwende manier? Organiseer netwerkbijeenkomsten met zowel schuldhulpverleners als bedrijven. Het resultaat van dit project is een verzameling inspirerende verhalen uit de praktijk.

Aan de slag met schuldpreventie

Waar moet je allemaal rekening mee houden als je een goed preventieproject wilt opzetten? Bij goede schuldpreventie is er niet alleen aandacht voor de financiën, maar ook voor het gedrag…