Spring naar content

Moedige Mensen! Project Armoede en Schulden

20 juni 2017

Schulden oplossen en voorkomen op een vernieuwende manier? Organiseer netwerkbijeenkomsten met zowel schuldhulpverleners als bedrijven. Het resultaat van dit project is een verzameling inspirerende verhalen uit de praktijk.

Hoe betrek je het bedrijfsleven bij een duurzame en regionale aanpak van armoede en schulden? Sociaal Werk Nederland zette voor dit project lokale netwerken op om samen armoede te bestrijden. Niet alleen schuldhulpverleners, banken, deurwaarders en woningcorporaties waren aanwezig op de netwerkbijeenkomsten. Ook verrassende partners zoals apothekers, uitvaartondernemers, notarissen en supermarkten wilden meedenken over oplossingen. Een publiek-private samenwerking dus. Gericht op vroegsignalering, meer begrip voor klanten en het sneller helpen van klanten.

Sociaal werk Nederland interviewde mensen uit het bedrijfsleven, schuldhulpverleners, beleidsmedewerkers en bestuurders. Hoe loopt een beginnende schuld op tot een torenhoge schuld? Waarom steekt iemand bijna al zijn vrije tijd in het helpen van een ander? De interviews zijn samengevoegd in de publicatie Moedige Mensen! Sociaal Werk Nederland wil hiermee mensen en bedrijven inspireren om armoede en schulden in Nederland structureel aan te pakken.

Gerelateerde artikelen

Aan de slag met armoede en schulden: een stappenplan

Stel in 5 stappen een effectief plan van aanpak op voor armoede en schulden. Je ontdekt wat al goed gaat in je gemeente of organisatie, en wat beter kan. Met…

Cijfers van armoede en schulden in Nederland

Armoede en schulden zijn een groeiend probleem in Nederland. Wat zijn de feiten en cijfers van de afgelopen 5 jaar?

Infographic wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden?

Hoe kun je mensen met financiële problemen het beste helpen? Een overzicht met risicogroepen, cijfers, en wat hulpverleners nodig hebben voor een goede aanpak.