Spring naar content

De invloed van armoede op schoolprestaties

1 januari 2023

Als een kind opgroeit in armoede, heeft dit invloed op de schoolprestaties. In dit artikel worden de oorzaken en gevolgen van armoede rondom schoolprestaties op een rij gezet. De inzichten verbreden je kennis en kun je inzetten binnen het hulp- en dienstverleningsaanbod.

Omgeving

De niet-optimale omgeving waarin kinderen in armoede opgroeien kan invloed hebben op hun concentratie en prestaties op school. Deze kinderen hebben vaak minder eten en spullen. Dit maakt dat de wereld van deze kinderen vaak kleiner is dan die van kinderen die in welvarende gezinnen opgroeien. 

Kinderen die in armoede opgroeien leven vaak in kleinere huizen, waardoor ze niet altijd een rustige plek hebben om te kunnen leren of huiswerk te maken. Daarnaast groeien kinderen in armoede vaker op in buurten die minder veilig zijn, waardoor ze vaak slechter slapen en minder buiten spelen. Daarbij is er in deze buurten minder toegang tot goede kinderopvang of goed onderwijs. 

Stress bij ouders

Ouders met geldzorgen kunnen niet altijd evenveel tijd en aandacht aan hun kinderen geven als ouders zonder geldzorgen. Hierdoor kunnen zij vaak moeilijker de ontwikkeling van hun kinderen stimuleren. 

Invloed van stress op kinderen

Kinderen die opgroeien in armoede ervaren ook de stress van hun ouders. Langdurige stress door armoede heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Stress belemmert met name de hersendelen die van belang zijn voor het geheugen, het probleemoplossend vermogen, plannen, de impulscontrole en het nemen van weloverwogen beslissingen. Hierdoor kunnen kinderen bijvoorbeeld last hebben van concentratieproblemen en hun impulsen moeilijk beheersen.

Minder goed in hun vel

Kinderen die opgroeien in armoede hebben vaak het gevoel dat ze er niet bij horen en voelen zich minder waard, omdat ze niet met alles mee kunnen doen. Doordat deze kinderen niet goed in hun vel zitten, kunnen zij moeilijker leren en presteren op school.

Gerelateerde artikelen

Duurzame aanpak van kinderarmoede

Ongeveer 1 op de 11 kinderen in Nederland groeit op in armoede. In Arnhem is er veel sprake van kinderarmoede;...

Lokaal samenwerken in de aanpak van kinderarmoede

Er is een goede samenwerking tussen professionals en organisaties nodig om kinderarmoede tegen te gaan. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ),...

Podcast ‘Nooit een kwartje?’

Armoede brengt grote zorgen voor het hele gezin. De stress die armoede met zich meebrengt, voelen kinderen die opgroeien in...