Spring naar content

De sociale staat van Nederland 2017

12 december 2017

Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? En hoe tevreden zijn we met ons werk, ons inkomen en onze gezondheid? Het SCP doet uitgebreid verslag, niet alleen van de objectieve cijfers, maar ook hoe Nederlanders hun leven ervaren.

Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid en wonen? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoekt dat sinds 2001 jaarlijks. Het SCP beschrijft de leefsituatie van verschillende groepen in de samenleving, maar ook hoe ze dit zelf ervaren. Hoe tevreden zijn mensen over verschillende onderdelen van hun leven en hoe kijken ze naar de maatschappij en politiek?

In deze 9e editie kijkt het SCP ook verder terug. Hoe heeft de kwaliteit van leven zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld? En welke eisen stelt de huidige samenleving aan mensen? Denk bijvoorbeeld aan de rol van digitale vaardigheden. Of de versnelling en complexiteit van de samenleving. Hoe gaan de verschillende bevolkingsgroepen daarmee om?

Gerelateerde artikelen

Verschillende gezichten, diverse paden

Ook in de Veenkoloniën zijn intergenerationele armoede en kansongelijkheid grote problemen die moeilijk te doorbreken zijn en blijven groeien. Het...

Poor Psychology: Poverty, shame, and decision making

Arm zijn betekent veel meer dan te weinig geld hebben. Armoede heeft ook emotionele gevolgen. Welke zijn dat en welke rol speelt schaamte?

Jongvolwassenen en hun financiële doelen

Het Nibud heeft samen met de Rabobank een onderzoek verricht op het thema van financieel gezond leven. Dit rapport biedt...