Spring naar content

De sociale staat van Nederland 2017

12 december 2017

Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? En hoe tevreden zijn we met ons werk, ons inkomen en onze gezondheid? Het SCP doet uitgebreid verslag, niet alleen van de objectieve cijfers, maar ook hoe Nederlanders hun leven ervaren.

Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid en wonen? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoekt dat sinds 2001 jaarlijks. Het SCP beschrijft de leefsituatie van verschillende groepen in de samenleving, maar ook hoe ze dit zelf ervaren. Hoe tevreden zijn mensen over verschillende onderdelen van hun leven en hoe kijken ze naar de maatschappij en politiek?

In deze 9e editie kijkt het SCP ook verder terug. Hoe heeft de kwaliteit van leven zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld? En welke eisen stelt de huidige samenleving aan mensen? Denk bijvoorbeeld aan de rol van digitale vaardigheden. Of de versnelling en complexiteit van de samenleving. Hoe gaan de verschillende bevolkingsgroepen daarmee om?

Gerelateerde artikelen

Onderzoek financiële goede voornemens

In dit onderzoek worden de financiële goede voornemens van Nederlanders onderzocht door middel van een representatieve steekproef onder 1018 Nederlanders van 18 jaar en ouder. In 2018 en 2019 zijn…

Nationale Monitor Geldzorgen

De Nationale Monitor Geldzorgen onderzoekt hoe het financieel gaat met Nederlanders. Onderzocht wordt over welke geldzaken Nederlanders zich zorgen maken,...

Gemeentelijke noodfondsen voor energiekosten

Steeds meer huishoudens komen financieel in de problemen door de hoge energieprijzen. Gemeenten willen hun inwoners die hierdoor in financiële...