Spring naar content

Jongvolwassenen en beleggen 2021

Hoe jongvolwassenen omgaan met beleggen, crypto en sparen

30 november 2021

Jongvolwassenen begeven zich steeds meer op het terrein van beleggen. Met beleggen kunnen hoge rendementen gemoeid zijn, maar het is ook een stuk risicovoller dan sparen. Het Nibud en de Rabobank verschaffen met dit onderzoek meer inzicht in de manier waarop 18- tot en met 30-jarigen omgaan met beleggen. Met behulp van de inzichten uit dit onderzoek willen het Nibud en de Rabobank er voor zorgen dat jongvolwassenen beter geadviseerd kunnen worden over het maken van verstandige financiële keuzes en beleggen.

Beleggen

Uit het onderzoek blijkt dat beleggen onder jongvolwassenen populair is. 31 procent van de Nederlanders tussen de 18 en 30 jaar heeft beleggingen in aandelen, fondsen of indextrackers. Meer dan een kwart van de jongvolwassenen (27 procent) bezit cryptovaluta. Beleggen is niet iets dat zich beperkt tot een specifieke groep jongvolwassenen. Uit het onderzoek blijkt wel dat jongvolwassenen met een hoger inkomen en meer vermogen eerder geneigd zijn om te beleggen dan jongvolwassenen met een lager inkomen. Ook zijn jongvolwassenen die beleggen vaker hoger opgeleid. Verder beleggen mannen vaker dan vrouwen.

Driekwart van de jongvolwassenen geeft aan dat je alleen moet beleggen met geld dat je niet nodig hebt. Het merendeel van de jongvolwassen lijkt zich dus bewust te zijn van het feit dat het onverstandig is om te beleggen met geld dat je eigenlijk niet kunt missen.

Spaargeld

Beleggen gebeurt steeds meer onder jongvolwassenen, maar dit betekent niet dat zij niet meer sparen. De meerderheid van de jongvolwassenen (86 procent) heeft contant spaargeld of een spaarrekening. Hierbij is het onduidelijk om hoeveel spaargeld het precies gaat. Ongeveer 9 procent van de jongvolwassenen heeft geen spaargeld. Deze groep heeft vaak een lager inkomen en is wat lager opgeleid.

Over het algemeen beleggen jongvolwassenen voornamelijk in aandelen, obligaties en indextrackers. Ongeveer 43 procent geeft aan in deze traditionele producten te beleggen, terwijl 30 procent aangeeft dat crypto een betere manier is om vermogen op te bouwen.

Cryptovaluta worden gemiddeld genomen gezien als meer risicovolle beleggingen dan aandelen, obligaties en fondsen. Van alle jongvolwassenen vindt 61 procent crypto risicovol, tegenover 49 procent die hetzelfde zegt over aandelen. Jongvolwassenen die zich bezighouden met beleggen hebben een overwegend positievere houding ten opzichte van hun eigen beleggingen dan jongvolwassenen die zich hier niet mee bezig houden.

Voldoende kennis

Om te beoordelen in welke mate jongvolwassenen voldoende kennis hebben over beleggen, legden de onderzoekers de respondenten een vraag voor over financiële geletterdheid. Deze vraag ging over het begrip van risicospreiding in relatie tot traditionele vormen van beleggen (zoals aandelen, obligaties en fondsen). Van de respondenten die beleggen in dit soort traditionele producten blijkt 43 procent niet voldoende begrip te hebben van risicospreiding.

Gerelateerde artikelen

Jongeren betreden massaal de cryptomarkt

Steeds meer jongeren investeren in cryptocurrency, aangetrokken door sociale media en netwerken, maar lopen aanzienlijke risico's. Betere voorlichting is nodig om hen bewust te maken van de gevaren.

Jongvolwassenen en hun financiële doelen

Jongvolwassenen zijn actief bezig met geld, maar moeten ondersteund worden om gericht en geïnformeerd hun doelen te behalen.