Spring naar content

De weg naar financiële tevredenheid

Samenvatting wetenschappelijk artikel ‘The Road to Financial Satisfaction: Testing the Paths of Knowledge, Attitudes, Sense of Control, and Positive Financial Behaviors’

1 december 2020

In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van het wetenschappelijke artikel ‘The Road to Financial Satisfaction: Testing the Paths of Knowledge, Attitudes, Sense of Control, and Positive Financial Behaviors’. Dit artikel bevat het onderzoek naar welke persoonlijke factoren samenhangen met financiële tevredenheid. In dit onderzoek is in kaart gebracht in hoeverre kennis (financiële kennis en financieel zelfvertrouwen), houding (toekomstgerichtheid en de houding ten opzichte van geld) en controle (zelfbeheersing bij uitgaven en de controle die iemand ervaart over het eigen gedrag) invloed hebben op financiële tevredenheid. Dit rapport geeft je informatie over de persoonlijke factoren die samenhangen met financiële tevredenheid. De inzichten kun je inzetten binnen het hulp- en dienstverleningsaanbod.

Resultaten

Uit het onderzoek kwam voort dat bijna alle meegenomen persoonlijke factoren direct of indirect samenhingen met financiële tevredenheid. Het financieel zelfvertrouwen hing het sterkst samen met financiële tevredenheid. Daarna hingen toekomstgerichtheid en de ervaren controle over het eigen gedrag het sterkst samen met financiële tevredenheid.

De deelnemers die meer financieel zelfvertrouwen hadden, meer toekomstgericht waren en meer controle ervoeren over het eigen gedrag waren tevredener over hun financiële situatie (directe positieve samenhang) en lieten positievere financiële gedragingen zien (indirecte positieve samenhang). 

Een positievere houding ten opzichte van geld had geen invloed op de financiële tevredenheid. Daarnaast waren de deelnemers met meer financiële kennis en een betere zelfbeheersing bij uitgaven minder tevreden over hun financiële situatie. 

Aanbevelingen

Naast het feit dat het van belang is dat er tijdens de aangeboden hulp op het gebied van huishoudfinanciën gericht wordt op het bevorderen van positief financieel gedrag, is het ook van belang dat er aandacht besteed wordt aan meer persoonlijke factoren (denk aan financieel vertrouwen, toekomstgerichtheid en de ervaren controle over gedrag). Op deze manier zullen er meer handvaten zijn om positief financieel gedrag te stimuleren en financiële tevredenheid te vergroten. 

Samenhang of relatie tussen factoren

In verband met het feit dat het onderzoek gebaseerd is op een vragenlijst die op één moment is afgenomen, kunnen er geen conclusies getrokken worden over de mate waarin persoonlijke factoren of financiële gedragingen ook echt de oorzaak zijn van een hogere financiële tevredenheid. Hierdoor wordt er gesproken van een samenhang of een relatie tussen factoren.

Klik hier voor het wetenschappelijke artikel ‘The Road to Financial Satisfaction: Testing the Paths of Knowledge, Attitudes, Sense of Control, and Positive Financial Behaviors’.

Gerelateerde artikelen

Effectieve aanpak van schulden bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft, in samenwerking met de beroepspraktijk, handvatten ontwikkeld voor professionals...

Geld opzij zetten makkelijker maken

Huishoudens zonder spaargeld komen eerder in de financiële problemen. Het Nibud noemt een aantal manieren om automatisch sparen te stimuleren.

Leren van en met elkaar: handreiking

De schuldhulpverlening verandert voortdurend. Daarom moeten organisaties zich steeds blijven ontwikkelen. Hoe word je een lerende organisatie en wat heb je daarvoor nodig? Een handreiking.