Spring naar content

Buy Now, Pay Later

Verkenning van een nieuwe trend

1 november 2022

Door middel van de optie ‘Buy Now, Pay Later’ (BNPL) kunnen consumenten een betaling tot 14 of 30 dagen na de levering uitstellen of in 3 termijnen betalen. Het gebruik van BNPL heeft voor consumenten zowel voor- als nadelen. De inzichten verbreden je kennis en kun je inzetten binnen het hulp- en dienstverleningsaanbod.

BNPL-gebruik door retailers

Omzetverhoging is voor online retailers de belangrijkste reden om BNPL aan te bieden. Een soepel aankooptraject met de mogelijkheid om volledig of gedeeltelijk achteraf te betalen zou volgens de belofte van BNPL tot meer en/of duurdere aankopen leiden. Het vertrouwen van de klant in een webshop kan ook vergroot worden door een samenwerking aan te gaan met een bekende BNPL-aanbieder. 

BNPL-gebruik door consumenten

BNPL biedt voor consumenten voordelen zoals flexibiliteit, zekerheid en ontzorging. Wanneer de consument op tijd betaalt aan de BNPL-aanbieder, is de dienstverlening gratis of tegen een kleine vergoeding. De belangrijkste redenen voor het kiezen voor achteraf betalen zijn:

  • Zekerheid dat de bestelling compleet en in orde is;
  • Producten eerst in het echt willen zien;
  • Niet betalen voor bestellingen die geretourneerd worden.

Normwijziging

De norm om alleen een bestelling te plaatsen als je voldoende geld op de betaalrekening hebt, kan door BNPL wijzigen. Het wordt normaler om te kopen op afbetaling wat bijdraagt aan schuldgewenning. 

Risico’s

Het belangrijkste risico is dat BNPL kan bijdragen aan de schuldenproblematiek van consumenten die zich in een financieel kwetsbare situatie bevinden. Dit betreft wel maar een klein deel van alle consumenten die BNPL gebruiken. 

Onduidelijke informatie

Klanten moeten bij het afronden van de bestelling eerst klikken op een link voordat zij de algemene voorwaarden van BNPL en eventuele kosten voor te late betaling kunnen zien. Daarbij is de informatie over aanmaningskosten te moeilijk beschreven (in juridische taal) en is de hoogte van de aanmaningskosten niet altijd te zien. Verder wordt er door BNPL-aanbieders gebruikgemaakt van termen als ‘gratis’ en ‘0% rente’, waardoor consumenten verrast kunnen worden door de relatief hoge kosten die zij moeten betalen als ze niet op tijd betalen.

Kredietverstrekking en schuldenstapeling

Er worden door BNPL-aanbieders bepaalde acceptatiecriteria voor consumenten gebruikt. De BNPL-aanbieders zijn echter niet wettelijk verplicht om de inkomsten, lasten en schulden van de consument te controleren. De meeste BNPL-aanbieders zijn ook niet bij het BKR aangesloten. Hierdoor bestaat er het risico dat er BNPL verstrekt wordt aan consumenten die overgekrediteerd zijn of overgekrediteerd raken. 

Bij de meeste BNPL-aanbieders wordt de mogelijkheid om BNPL te gebruiken niet stopgezet als de cliënt niet op tijd betaalt of wordt de mogelijkheid om BNPL te gebruiken pas stopgezet als de consument aan een incassobureau wordt overgedragen. Dit leidt tot het risico dat schulden blijven bestaan of gaan opstapelen.

Onrechtmatige aanmaningskosten

De toepassing van consumptief kredietwetgeving is uitgezonderd voor BNPL-producten wanneer deze binnen drie maanden en tegen onbeduidende kosten worden afgelost. Daarnaast brengen meerdere BNPL-aanbieders kosten in rekening als er niet op tijd betaald wordt. Deze kosten zijn alleen toegestaan als ze bestempeld worden als incassokosten en in die zin aan de Wet incassokosten voldoen.

Verdienmodel

Het verdienmodel verschilt per aanbieder. De inkomsten van sommige aanbieders bestaan, naast de inkomsten uit de samenwerking met retailers, ook uit inkomsten uit aanmaningskosten. Aanmaningskosten vormen dan een substantieel deel van het verdienmodel. Het huidige verdienmodel van deze BNPL-aanbieders kent dan ook prikkels die tegengesteld zijn aan de belangen van de consument.

Hulp bij betalingsachterstanden

Alle deelnemende BNPL-aanbieders aan dit onderzoek bieden ten minste de mogelijkheid van uitstel van betaling aan klanten die betalingsachterstanden hebben. Sommige BNPL-aanbieders bieden daarnaast ook betalingspauzes, betalingsregelingen en kwijtschelding. 

Regelgeving

De Europese Commissie heeft voorgesteld om BNPL binnen de CCD te regelen. Wanneer de BNPL onder het toepassingsgebied van de CCD valt, moeten BNPL-aanbieders voldoen aan verschillende eisen die consumenten meer zullen beschermen (denk aan meer informatieverstrekking, kredietwaardigheidstoets en achterstandsbeheer). 

Gerelateerde artikelen

Meer nodig dan schuldhulpverlening om uit de bijstand te komen

Voor mensen in de bijstand met schulden is het moeilijk om werk te zoeken en te vinden. Lukt dat beter als ze de zekerheid hebben dat ze drie jaar lang…

Eigentijdse ongelijkheid: voorbij de klassieke sociale klassen

Ongelijkheid bestaat niet uitsluitend uit inkomstentekorten en andere economische hulpbronnen, zoals bijvoorbeeld vermogen of opleidingsniveau. Ongelijkheid in economische kapitaal is...

Wsnp zitting

Hoe bereid je je cliënt voor op een WSNP zitting, wat moet je allemaal aanleveren en waarom eigenlijk? Judith van...