Spring naar content

Documentaire ‘De kloofdichters’

26 januari 2023

In Nederland bestaat er een kloof tussen rijk en arm. Tim ’S Jongers (directeur Wiardi Beckman Stichting) heeft het liever over de kloof tussen ‘hoopvollen’ en ‘hooplozen’. Maar hoe kunnen we deze kloof overbruggen? In deze documentaire gaat VPRO Tegenlicht op zoek naar mensen die beide werelden kennen: de kloofdichters. 

In deze documentaire laat VPRO Tegenlicht de kloven zien die dwars door Nederland heen lopen. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de mensen die deze kloven proberen te dichten. Er bestaan heel veel kloven, denk aan kloven tussen hoger- en lageropgeleiden, tussen vaste contracten en flexwerkers, tussen huizenbezitters en huurders, tussen kansrijk en kansarm & tussen vermogend en verschuldigd. Na de toeslagenaffaire vertrouwt ook niemand nog de systemen en instituties die opgericht zijn om de mensen die in de meeste moeilijke situaties verkeren te steunen en te helpen. Ons huidige systeem neemt vaak de hoop weg. Het moet dus radicaal anders, maar hoe? Hoe kunnen we hoop aan de hooplozen bieden? Hoe dichten we de kloof tussen hoopvol en hooploos? Op deze vragen wordt in de documentaire ingegaan.

Gerelateerde artikelen

De Armoede Troef Toolbox: DATT Werkt!

Met De Armoede Troef Toolbox (DATT) leer je als keten beter samen te werken bij de bestrijding van armoede en schulden. DATT Werkt! bestaat uit een reeks bijeenkomsten. De toolbox…

Verborgen armoede op de werkvloer

Het Nibud rapport 'Verborgen armoede op de werkvloer' geeft inzicht in de verborgen armoede onder werkenden. Het Nibud heeft een...

Kinderen uit bijstandsgezinnen geen kansrijke start

Met het actieprogramma Kansrijke Start 2022-2025 wil de overheid kwetsbare ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven...