Spring naar content

De relatie tussen financiële schaarste en het vermijden van geldzaken

Samenvatting wetenschappelijk artikel ‘The prospective associations between financial scarcity and financial avoidance’

1 augustus 2022

Mensen die in armoede leven of schulden hebben, hebben vaak het gevoel dat ze te weinig geld hebben om alle kosten te kunnen betalen. Dit wordt ook wel het ervaren van financiële schaarste genoemd. In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van het wetenschappelijke artikel ‘The prospective associations between financial scarcity and financial avoidance’. Dit wetenschappelijke artikel bevat het onderzoek naar de vraag of er een samenhang bestaat tussen het ervaren van financiële schaarste en het vermijden van geldzaken. De inzichten kun je inzetten binnen het hulp- en dienstverleningsaanbod.

Verwachte samenhang

Er zijn drie redenen waarom er verwacht kan worden dat het ervaren van financiële schaarste samenhangt met het vermijden van geldzaken:

  • Situaties die bedreigend zijn, worden vermeden. Dit is vooral het geval op het moment dat er niet met de dreiging omgegaan kan worden.
  • Als informatie kan leiden tot (meer) negatieve emoties, wordt deze informatie vaak vermeden.
  • Pas op de langere termijn heeft het aan de slag gaan met geldzaken positieve uitkomsten. Mensen die een gebrek aan geld hebben, focussen zich echter meer op het hier en nu. 

Resultaten

De deelnemers die meer financiële schaarste ervoeren, vermeden (bijna) twee jaar later meer hun geldzaken. Ook de deelnemers die meer geneigd waren om hun geldzaken te vermijden, ervoeren (bijna) twee jaar later meer financiële schaarste. Hieruit komt voort dat er een wederzijdse relatie bestaat tussen financiële schaarste en het vermijden van geldzaken. Ook blijkt hieruit dat financiële schaarste en het vermijden van geldzaken elkaar in stand kunnen houden en ze kunnen leiden tot een neerwaartse spiraal waarin een opstapeling van financiële problemen plaatsvindt. 

Aanbeveling

Wanneer mensen weinig geld hebben en weinig controle ervaren over hun geldzaken, kunnen ze moeilijk uit de financiële problemen komen. Actieve ondersteuning is nodig om de neerwaartse spiraal te doorbreken. 

Klik hier voor het wetenschappelijke artikel ‘The prospective associations between financial scarcity and financial avoidance’.

Gerelateerde artikelen

Podcast ‘Nooit een kwartje?’

Armoede brengt grote zorgen voor het hele gezin. De stress die armoede met zich meebrengt, voelen kinderen die opgroeien in...

Nauwe banden, meer effect?!

Om armoede effectiever te kunnen bestrijden heeft Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) voor Stichting Urgente Noden Nederland (SUN-Nederland) een onderzoek uitgevoerd...

De invloed van armoede op schoolprestaties

Als een kind opgroeit in armoede, heeft dit invloed op de schoolprestaties. In dit artikel worden de oorzaken en gevolgen...