Spring naar content

E-learning ‘Werk & Schulden’

26 november 2020

Op 26 november is de e-learning module Werk en Schulden gelanceerd. Deze interactieve e-learning is ontwikkeld in samenwerking met het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid (een samenwerking van SBCM en Cedris) en is gefinancierd door instituut Gak. De e-learning is ontwikkeld om jobcoaches en HR-professionals op weg te helpen bij het signaleren van, in gesprek gaan met en verwijzen van werknemers en werkzoekenden met financiële problemen. 

In de e-learning wordt in vijf verschillende (en apart te raadplegen) blokken ingezet op verschillende onderwerpen, zoals de omvang van de problematiek in Nederland, het signaleren van schuldenproblematiek, tips voor het bespreken van financiële problemen en advies voor doorverwijzing naar de juiste organisatie of instantie.  De e-learning is vooral gericht op het bespreekbaar maken van schuldenproblematiek en het wegnemen van praktische handelingsverlegenheid. HR-Professionals en professionals die werkzaam zijn binnen de sociale zekerheid worden zo gestimuleerd om schuldenproblematiek bespreekbaar te maken en aan te pakken. 

Gerelateerde artikelen

Leidinggevenden over personeel met financiële problemen

In opdracht van Wijzer in geldzaken is in augustus 2021 een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder ruim 1.100 leidinggevenden in het...

Stresstest huishoudens

Het CPB en de AFM hebben een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin Nederlandse huishoudens financiële schokken kunnen opvangen. Het onderzoek richt zich op de vraag of huishoudens in staat…

Gesprekshandreiking en signaalkaart bij geldproblemen

Het Nibud heeft enkele hulpmiddelen ontwikkeld die werkgevers kunnen helpen om financiële problemen te signaleren bij hun werknemers. Ook bieden de hulpmiddelen handvatten die kunnen helpen om het gesprek over…