Spring naar content

E-learning ‘Werk & Schulden’

26 november 2020

Op 26 november is de e-learning module Werk en Schulden gelanceerd. Deze interactieve e-learning is ontwikkeld in samenwerking met het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid (een samenwerking van SBCM en Cedris) en is gefinancierd door instituut Gak. De e-learning is ontwikkeld om jobcoaches en HR-professionals op weg te helpen bij het signaleren van, in gesprek gaan met en verwijzen van werknemers en werkzoekenden met financiële problemen. 

In de e-learning wordt in vijf verschillende (en apart te raadplegen) blokken ingezet op verschillende onderwerpen, zoals de omvang van de problematiek in Nederland, het signaleren van schuldenproblematiek, tips voor het bespreken van financiële problemen en advies voor doorverwijzing naar de juiste organisatie of instantie.  De e-learning is vooral gericht op het bespreekbaar maken van schuldenproblematiek en het wegnemen van praktische handelingsverlegenheid. HR-Professionals en professionals die werkzaam zijn binnen de sociale zekerheid worden zo gestimuleerd om schuldenproblematiek bespreekbaar te maken en aan te pakken. 

Gerelateerde artikelen

Schulden & werk

Wat kunnen werkgevers doen om problematische schulden bij hun werknemers te voorkomen of op te lossen? Veel werkgevers willen wel helpen, maar vinden dat de werknemer zelf om hulp moet…

Versterken kennisbasis rondkomen bij werkenden

Doel onderzoek De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil meer zicht op de positie situatie en knelpunten...

Tellingen banenafspraak

In 2013 is in het sociaal akkoord het doel vastgelegd om in 20126 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een beperking. Sinds 2015 wordt de voortang t.o.v. dat…