Spring naar content

Leidinggevenden over personeel met financiële problemen

3 september 2021

In opdracht van Wijzer in geldzaken is in augustus 2021 een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder ruim 1.100 leidinggevenden in het MKB (> 50 werknemers) over werknemers met financiële problemen. Het onderzoek geeft inzicht in het perspectief van leidinggevenden over dit onderwerp.

Naar schatting heeft een op de vijf Nederlandse huishoudens met risicovolle of problematische schulden.  In 2020 werden ruim 614 duizend huishoudens geregistreerd met problematische schulden (CBS, 2021). Een groot deel is onzichtbaar, omdat zij geen gebruik maken van (formele schuld)hulpverlening.

Vroegsignalering is noodzakelijk om erger te voorkomen. Werkgevers kunnen een belangrijke rol hierin spelen, immers zij zien loonbeslagen, CAK-meldingen, verzoeken om voorschotten of extra uren werk. Een veilige en vertrouwelijke omgeving zijn wel randvoorwaardelijk willen werknemers zich durven uitspreken over hun situatie. Vrijwel alle leidinggevenden geven aan dat werknemers met persoonlijke problemen (m.n. gezondheid, relatie) wel eens naar hen toekomt. Bespreken van financiële problemen gebeurt minder vaak. Schaamte lijkt de voornaamste barrière. De meeste leidinggevenden vinden dat ‘de bal’ voor het nemen van de eerste stap bij de werknemer ligt, al is de houding jegens hulpaanbod positief vanuit de gedachte van goed werkgeverschap.

Daar waar hulp door werkgevers wordt geboden is dat vaak reactief van aard. Het hulpaanbod varieert van  doorverwijzen tot inschakelen van budgetcoaching. Ook blijkt een deel van de werkgevers nooit nagedacht te hebben over hulp. De grootste belemmeringen om adequaat hulp te verlenen aan medewerkers met financiële problemen hebben te maken met privacy en ongemak. Er is behoefte aan een duidelijk overzicht voor doorverwijzing en andere mogelijke hulproutes. Een informatieve website zou helpen om in actie te komen.

Gerelateerde artikelen

Werkgever belangrijke sparringpartner van gemeente

De VNG ziet een toenemend bewustzijn bij uitzendbureaus ten aanzien van schuldenproblematiek*: zij hebben een signalerende functie, kunnen het eerste...

Werken zonder armoede

In 2019 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Sociaal-Economische Raad (SER) verzocht om een verkenning over werkenden...

Stresstest huishoudens

Het CPB en de AFM hebben een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin Nederlandse huishoudens financiële schokken kunnen opvangen. Het onderzoek richt zich op de vraag of huishoudens in staat…