Spring naar content

Financieel fitte werknemers

Een onderzoek naar de wensen en behoeften rondom hulp van de werkgever bij financiële vragen

12 september 2019

Willen werknemers hulp van hun werkgever als ze zorgen of vragen hebben over hun financiën? Wat voor hulp willen ze dan, en bieden werkgevers die hulp?

3 van de 4 werknemers wil financiële vragen die met werk te maken hebben, aan zijn werkgever kunnen stellen. Bijvoorbeeld als iemand minder wil gaan werken, eerder met pensioen wil of arbeidsongeschikt raakt. Werknemers willen graag een werkgever die met ze meedenkt, en bijvoorbeeld voorrekent wat de nieuwe situatie voor hun inkomen betekent.

Bijna de helft van de werknemers met dit soort vragen wil minder gaan werken. Bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, gezondheid, andere activiteiten en de zorg voor kinderen. Dat blijkt uit onderzoek onder 600 Nederlanders in loondienst. 

Werknemers willen het liefst een gesprek met hun leidinggevende of met iemand van de afdeling Personeelszaken. Vaak sluit de hulp die werkgevers bieden goed aan bij wat werknemers willen. Alleen weet de helft van de werknemers niet dat die hulp er is. 

Werknemers met geldzorgen

13% van de werknemers heeft geldzorgen. Van die groep heeft bijna de helft (45%) hulp gevraagd aan zijn werkgever. Werkgevers boden vooral de volgende hulp:

  • tijdelijk meer of minder uren werk;
  • verwijzing naar een website;
  • budgetbeheer door een professional.

2 van de 3 werknemers uit het onderzoek vindt dat een werkgever hulp hoort te bieden aan werknemers met geldzorgen. Toch zal bijna de helft niet snel zijn eigen financiële situatie met zijn werkgever bespreken. 
 

Gerelateerde artikelen

Schuldenproblematiek onder werknemers voorkomen of oplossen? Veel werkgevers willen helpen, maar weten niet hoe

Veel werkgevers willen hun werknemers met financiële problemen wel helpen, maar weten niet hoe. Met dit stappenplan kunnen werkgevers bepalen welke hulp ze kunnen en willen bieden, en naar wie…

Armoede en schulden na corona

De verwachting bestaat dat de coronacrisis voor een flinke toename zal zorgen van de groep burgers die met armoede en schulden te kampen heeft. Gemeenten verwachten dan ook dat er…

Rapport peiling coronacrisis: financiële gevolgen voor huishoudens

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nibud en bekijkt de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van burgers. Er wordt met name gekeken of burgers te maken hebben…