Spring naar content

Handreiking voor de aanpak van financieel misbruik van ouderen

1 juni 2017

Het is niet altijd makkelijk om over de persoonlijke financiële situatie te spreken en al helemaal niet met mensen van buiten je “eigen” kring. Financieel misbruik van ouderen blijft dan ook relatief vaak verborgen. Het gaat hierbij vaak om situaties waarin ouderen hun financieel beheer aan een ander hebben toevertrouwd, en waarbij dit vertrouwen door de ander wordt geschonden.

Om hier meer aandacht op te vestigen is deze handreiking door Veilig Thuis ontwikkeld. De input voor deze handreiking komt voornamelijk van professionals die zelf met ouderen werken. Vooral professionals kunnen namelijk een belangrijke rol vervullen bij het signaleren en stoppen van financieel misbruik van ouderen.

In deze handreiking wordt dieper ingegaan op financieel misbruik. Waar hebben we het dan precies over, hoe ziet het er uit, wie loopt extra risico en hoe kan het misbruik worden gesignaleerd? Ook gaat deze handreiking dieper in op de rol die beroepskrachten kunnen vervullen bij het signaleren en stoppen van problemen die gerelateerd zijn aan financieel misbruik. Ook worden tips gegeven en maatregelen genoemd die financieel misbruik kunnen voorkomen en welke vormen van toezicht kunnen worden geregeld.

Tot slot vindt je in deze handreiking meer informatie over voorlichtingsmogelijkheden en scholing over ouderenmishandeling, ontspoorde mantelzorg en financieel misbruik van ouderen.

Gerelateerde artikelen

Financieel misbruik nog vaak verborgen achter de voordeur

Oud, jong, kwetsbaar of goedgelovig; stuk voor stuk kenmerken van slachtoffers. Financieel misbruik komt op grote schaal voor in Nederland....

Factsheet financieel misbruik

Bij financieel misbruik wordt er ongewenst gebruik gemaakt van geld of andere bezittingen van een oudere door bijvoorbeeld iemand uit...

Aard en omvang ouderenmishandeling

Vanwege toenemende vergrijzing, het langer zelfstandig thuis blijven wonen door veel ouderen en de groeiende focus op zelfredzaamheid gaat men...