Spring naar content

Gemeentelijke maatregelen voor stijgende energiekosten

9 januari 2023

Steeds meer huishoudens komen financieel in de problemen door de hoge energieprijzen. Gemeenten willen hun inwoners die hierdoor in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Er is alleen nog veel onduidelijkheid rondom de landelijke maatregelen. Zo is er nog weinig kennis over de uitwerking van de landelijke maatregelen, gemeenten lopen tegen problemen aan binnen beleid en wet- en regelgeving en er is een tekort aan uitvoerings- en financiële capaciteit. Daarom voeren gemeenten lokale maatregelen in. In dit onderzoek is onder de gemeente van de G40 onderzocht wat er goed gaat en waar behoefte aan is. Ook worden de lokale maatregelen van de zes voorbeeld gemeenten Groningen, Oss, Zwolle, Helmond, Deventer en Alphen aan de Rijn uitgelicht.

De gemeenten geven aan dat er een groot lokaal politiek draagvlak is. Hierdoor verloopt de besluitvorming soepel. De interne samenwerking wordt positief ervaren en het leveren van maatwerk gaat goed. Waar gemeenten behoefte aan hebben is duidelijkheid en afstemming met het Rijk én met elkaar. Verder is er behoefte aan kennisdeling van kaders en richtlijnen rond beleidsregels, uitvoering en juridische afwegingen.

De aanpak omschrijving van het zestal gemeenten geeft concrete voorbeelden in hoe gemeenten uitbreiden of afwijken van de landelijke regelingen. Zo zetten veel van deze gemeenten in op maatwerk en actieve benadering van haar bewoners, verbreden velen de inkomensgrens van de landelijke energietoeslag en wordt energiebesparende hulp aangeboden.

Gerelateerde artikelen

Handreiking: ‘Aan de slag met de CAK-lijst’

Steeds meer gemeenten gebruiken de CAK-lijst om inwoners met langdurige en problematische schulden te benaderen. Inwoners komen op deze lijst...

Evaluatie van het Vaste Lasten Pakket

Ongeveer één op de vijf Nederlandse huishoudens heeft te maken met financiële problemen. Wanneer mensen met schulden te maken hebben, maken zij zich vaak zorgen over of zij hun maandelijkse…

Geld en Relatie

Hoe regelen stellen de financiën met elkaar? Hoe verdelen ze de inkomsten, en wie betaalt wat? Welke afspraken hebben ze en waarover ontstaan de meeste ruzies? En gaan jonge stellen…