Spring naar content

Analyse van de ontwikkeling van de energierekening

29 maart 2019

Hoe ontwikkelt de energierekening in Nederland zich tussen 2017 en 2020? Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat de gemiddelde energierekening zal stijgen met bijna 200 euro.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de ontwikkeling van de energierekening geanalyseerd. De verwachting is dat de gemiddelde energierekening per huishouden tussen 2017 en 2020 stijgt van €1551 naar €1735 per jaar.

Deze stijging is het gevolg van een aantal ontwikkelingen. Het is goed om te weten dat het om schattingen gaat. Toch kunnen overheden de cijfers gebruiken als ze beleid maken, omdat ze inzicht geven in de verschillende onderdelen van de energierekening.

Tussen 2017 en 2020 stijgen:

  • de gas- en elektriciteitsprijzen;
  • de netwerktarieven;
  • de tarieven voor de Opslag Duurzame Energie (ODE);
  • de energiebelasting op aardgas.

Tegelijk dalen in deze periode:

  • de teruggave op energiebelasting;
  • de energiebelasting op elektriciteit;
  • het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per woning.

De cijfers zijn onzeker, omdat er nog onzekere factoren zijn. Zo is er nog geen rekening gehouden met het kabinetsbesluit om de energiebelasting te verlagen en een CO2-heffing voor bedrijven in te voeren. Ook zullen de prijzen nog schommelen tussen nu en 2020.

Gerelateerde artikelen

Kunnen lagere inkomensgroepen duurzame energie betalen?

In ruim 900.000 huishoudens gaat een relatief groot deel van het inkomen op aan energie. Daardoor bestaat de kans dat zij de energierekening niet meer kunnen betalen als Nederland overstapt…

Overzicht vaste lasten 2019

Huishoudens zijn in 2019 meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan de vaste lasten. Het Nibud vindt dat dit aandeel niet boven de 50% mag uitkomen. Want hoe…

Financieel kwetsbare groepen

Welke mensen hebben meer kans om in de financiële problemen te komen? Hoe groot zijn die groepen, en wat maakt hen financieel kwetsbaar?