Spring naar content

Handreiking: ‘Aan de slag met de CAK-lijst’

8 maart 2023

Steeds meer gemeenten gebruiken de CAK-lijst om inwoners met langdurige en problematische schulden te benaderen. Inwoners komen op deze lijst te staan wanneer zij langer dan zes maanden niet in staat zijn geweest hun zorgpremie te betalen. Met behulp van de CAK-lijst krijgen gemeenten nu mensen met schulden in beeld waar zij eerder geen zicht op hadden. Werken met de CAK-lijst is een vorm van laatsignalering die een waardevolle aanvulling blijkt op al bestaande vroegsignalering.
Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar vijf gemeenten – Arnhem, Midden-Groningen, Haarlem, Haaksbergen en Amsterdam – die gebruik maken van de CAK-lijst met een outreachende aanpak. Op basis van het onderzoek is een handreiking ontwikkelt die andere gemeenten kan inspireren en ondersteunen bij het opzetten van een eigen outreachende aanpak aan de hand van de CAK-lijst. De handreiking geeft inzicht in de succesfactoren en knelpunten, bevat tien concrete tips en geeft een omschrijving van de aanpak van de vijf onderzochte gemeente ter inspiratie.

Overkoepelende succesfactoren

Data

Kies een bepaalde doelgroep en geef deze prioriteit. Kijk daarbij ook of er mogelijkheden zijn een vollediger beeld te krijgen door de data te verrijken met gegevens die een gemeente al in bezit heeft.

Bereiken

In het bereik van de doelgroep is een laagdrempelig aanbod en volhouden bij contact zoeken en behouden essentieel. Degenen die de doelgroep bereiken moeten over de juiste kennis en vaardigheden beschikken en weten hoe ze de doelgroep het best kunnen benaderen.

Aanbod

Besteed aandacht aan zowel de financiële als niet-financiële problemen. Het is belangrijk om intensieve hulp te bieden en dat dit maatwerk is. Verder zijn een warme overdracht naar externe partners en samenwerking tussen de organisaties doorslaggevend voor een succesvolle aanpak.

Overkoepelende knelpunten

De onderzochte gemeenten ondervonden problemen met onder andere privacywetgeving en te weinig capaciteit om het project goed uit te kunnen voeren. De problematiek van inwoners was zeer verschillend en soms te complex. Omdat dit voor veel gemeenten een nieuwe aanpak is, was er ook onduidelijkheid over complexe regels en systemen.

Tien tips voor wie een aanpak wil ontwikkelen op basis van de CAK-lijst:

Tip 1: Investeer voldoende tijd en geld in het project

Tip 2: Doe het niet alleen, maar sluit aan bij initiatieven die al bestaan

Tip 3: Gebruik de CAK-lijst doelgericht door te prioriteren, te filteren en te combineren

Tip 4: Zorg voor voldoende ruimte in het project om te, ontwikkelen en bijstellen

Tip 5: Let op gebruik van correcte en nauwkeurige dataregistratie

Tip 6: Prioriteer het bereiken van de kwetsbare doelgroep

Tip 7: Denk out of the box

Tip 8: Zorg vooraf voor een sterk integraal plan met partners en draag zorg voor een goede samenwerking tussen de partners

Tip 9: Zie erop toe dat alle betrokken partijen over de correcte informatie beschikken Tip 10: Sta open voor aanvullende hulp

Tip 10: Sta open voor aanvullende hulp


Gerelateerde artikelen

Eigentijdse ongelijkheid: voorbij de klassieke sociale klassen

Ongelijkheid bestaat niet uitsluitend uit inkomstentekorten en andere economische hulpbronnen, zoals bijvoorbeeld vermogen of opleidingsniveau. Ongelijkheid in economische kapitaal is...

Gemeentelijke maatregelen voor stijgende energiekosten

Steeds meer huishoudens komen financieel in de problemen door de hoge energieprijzen. Gemeenten willen hun inwoners die hierdoor in financiële...

Evaluatie van het Vaste Lasten Pakket

Ongeveer één op de vijf Nederlandse huishoudens heeft te maken met financiële problemen. Wanneer mensen met schulden te maken hebben, maken zij zich vaak zorgen over of zij hun maandelijkse…