Spring naar content

Schulden & Suïcidepreventie

De impact van schuldenproblematiek

8 mei 2023

Mensen met schulden hebben twee keer zo vaak suïcidale gedachten als mensen zonder schulden. Het bespreken van deze gedachten kan enorm opluchten en helpen bij het ordenen ervan. Hoewel veel vrijwilligers en professionals het best lastig vinden om gesprekken over zelfdoding te voeren, is het van cruciaal belang voor suïcidepreventie. Het begint met het herkennen van signalen en het leren voeren van dergelijke gesprekken.

Om te helpen bij het voeren van deze gesprekken heeft 113 Suïcidepreventie, in samenwerking met Nadja Jungmann, laagdrempelige tips en workshopmateriaal ontwikkeld voor iedereen die werkt met mensen met schulden. Je vindt het materiaal op deze website.

Om signalen te herkennen en het gesprek aan te durven gaan vind je hier tevens gratis trainingsmateriaal om een dagvullende training zelfmoordpreventie te geven.

Gerelateerde artikelen

Podcast Zelfmoordpreventie bij schulden

Mensen met schulden hebben een verhoogd risico op suïcide. In deze driedelige podcast vertellen (ervarings)deskundigen over het belang van preventie bij geldzorgen.

Aan de slag met armoede en schulden: een stappenplan

Stel in 5 stappen een effectief plan van aanpak op voor armoede en schulden. Je ontdekt wat al goed gaat in je gemeente of organisatie, en wat beter kan. Met…

Aan de slag met schuldpreventie

Waar moet je allemaal rekening mee houden als je een goed preventieproject wilt opzetten? Bij goede schuldpreventie is er niet alleen aandacht voor de financiën, maar ook voor het gedrag…